20 Aprilie, 2019
 • Decretul nr. 728/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 728/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Decretul nr. 729/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 729/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 • Decretul nr. 73/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 73/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 730/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 730/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007

 • Decretul nr. 731/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 731/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decretul nr. 732/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 732/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Decretul nr. 733/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 733/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decretul nr. 734/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 734/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Decretul nr. 735/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 735/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Decretul nr. 736/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 736/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare

 • Decretul nr. 737/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 737/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

 • Decretul nr. 738/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 738/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

 • Decretul nr. 739/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 739/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Decretul nr. 74/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 74/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 740/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 740/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Decretul nr. 741/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 741/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 • Decretul nr. 742/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 742/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Decretul nr. 743/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 743/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 744/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 744/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare

 • Decretul nr. 745/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 745/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Decretul nr. 746/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 746/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel

 • Decretul nr. 747/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 747/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare

 • Decretul nr. 748/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 748/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

 • Decretul nr. 749/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 749/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la Grupul nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la Grupul nr. 4 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Decretul nr. 75/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 75/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 750/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 750/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice

 • Decretul nr. 751/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 751/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decretul nr. 752/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 752/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Decretul nr. 753/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 753/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Decretul nr. 754/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 754/2009 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială Fondul Proprietatea – S.A. la Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A.

 • Decretul nr. 755/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 755/2009 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Decretul nr. 756/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 756/2009 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. a unor pachete de acţiuni

 • Decretul nr. 757/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 757/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 758/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 758/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 759/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 759/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Decretul nr. 76/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 76/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 760/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 760/2009 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a II-a

 • Decretul nr. 761/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 761/2009 privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

 • Decretul nr. 762/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 762/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 763/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 763/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 764/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 764/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 765/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 765/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 766/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 766/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 767/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 767/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 768/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 768/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 769/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 769/2009 privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie unui chestor de poliţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 • Decretul nr. 77/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 77/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 770/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 770/2009 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 771/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 771/2009 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 772/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 772/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decretul nr. 773/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 773/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decretul nr. 774/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 774/2009 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 • Decretul nr. 775/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 775/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 • Decretul nr. 776/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 776/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decretul nr. 777/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 777/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 • Decretul nr. 778/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 778/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timişoara

 • Decretul nr. 779/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 779/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Decretul nr. 78/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 78/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 780/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 780/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Decretul nr. 781/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 781/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decretul nr. 782/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 782/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 783/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 783/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Decretul nr. 784/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 784/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Decretul nr. 785/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 785/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decretul nr. 786/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 786/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

 • Decretul nr. 787/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 787/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Decretul nr. 788/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 788/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Decretul nr. 789/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 789/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decretul nr. 79/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 79/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 790/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 790/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 791/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 791/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 • Decretul nr. 792/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 792/2009 privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 • Decretul nr. 793/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 793/2009 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 794/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 794/2009 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 795/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 795/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 796/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 796/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 797/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 797/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 798/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 798/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 799/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 799/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Decretul nr. 8/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 8/2009 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decretul nr. 80/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 80/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 800/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 800/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decretul nr. 801/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 801/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare

 • Decretul nr. 802/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 802/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare

 • Decretul nr. 803/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 803/2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

 • Decretul nr. 804/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 804/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009

 • Decretul nr. 805/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 805/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Decretul nr. 806/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 806/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Decretul nr. 807/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 807/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Decretul nr. 808/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 808/2009 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 • Decretul nr. 809/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 809/2009 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 • Decretul nr. 81/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 81/2009 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 810/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 810/2009 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)

 • Decretul nr. 811/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 811/2009 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a formulării de către România a unei declaraţii în baza art. 35 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

 • Decretul nr. 812/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 812/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 813/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 813/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decretul nr. 814/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 814/2009 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Decretul nr. 815/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 815/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Decretul nr. 816/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 816/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului

 • Decretul nr. 817/2009, Preşedintele României

  Decretul nr. 817/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului