• Decizia nr. 1577/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1577/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) teza întâi din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1579/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1579/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 158/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2009 pentru numirea domnului Mircea Ursache în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 158/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1580/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1580/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1581/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1581/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1583/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1583/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1588/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1588/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1589/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1589/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 159/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 159/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2009 pentru eliberarea domnului Marius Gogescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 1590/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1590/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1591/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1591/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, a dispoziţiilor art. 10 alin. (3), (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi ale art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1592/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1592/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1595/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1595/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1597/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1597/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1599/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1599/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-4 din Codul penal

 • Decizia nr. 16/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 16/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de gnais şi nisip din perimetrul Câlnic

 • Decizia nr. 16/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2009 pentru numirea domnului Sorin Blejnar în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 16/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 160/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 şi art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 160/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2009 pentru numirea doamnei Cristina Trăilă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 1600/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1600/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 1602/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1602/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 1603/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1603/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1604/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1604/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1605/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1605/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1607/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1607/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 161/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mora Victor Aron, secretar general al Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 161/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 2 şi art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1611/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1611/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 teza a doua, art. 160 şi art. 3001 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1616/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1616/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 974 din Codul civil

 • Decizia nr. 1617/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1617/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1618/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1618/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 162/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal

 • Decizia nr. 162/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2009 pentru numirea domnului Mihnea Cosmin Costoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 1626/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1626/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 163/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2009 privind numirea doamnei Raluca-Elena Irofti în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 163/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 1632/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1632/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 164/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 164/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2009 pentru numirea domnului Iuliu Cosmin Coman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 165/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Dumitru Silviu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 165/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 166/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii contravenţionale

 • Decizia nr. 166/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Gyorgy Ervin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 167/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Culeţu Dănuţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 167/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, 21, 23, 24 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 167/2009, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 167/2009 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 • Decizia nr. 168/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 168/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 169/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2009 pentru numirea domnului Corneliu Popovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizia nr. 169/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. 1 şi art. 209 alin. 1 lit. g) şi i) din Codul penal

 • Decizia nr. 17/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IX din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 17/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2009 privind numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 17/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 17/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de granit din perimetrul Valea Mare

 • Decizia nr. 17/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea posibilităţii de a ataca cu plângere direct la instanţă, conform art. 2781 din Codul de procedură penală, soluţiile de netrimitere în judecată dispuse prin rechizitoriu

 • Decizia nr. 170/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2009 privind numirea coordonatorului naţional al asistenţei financiare externe nerambursabile

 • Decizia nr. 170/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 2781 alin. 8 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 171/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 171/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2009 privind constatarea încetării situaţiei de urgenţă în asigurarea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale

 • Decizia nr. 172/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2009 pentru eliberarea domnului Cătălin Doica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 172/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) şi alin. 11 şi art. 393 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 173/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 173/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 173/2009 privind suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 173/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2009 pentru numirea doamnei Graţiela Denisa Iordache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 174/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2009 pentru eliberarea domnului Gelu Ştefan Diaconu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 174/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 175/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 175/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2009 pentru numirea domnului Radu Traian Mărginean în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 176/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2009 pentru eliberarea domnului Bumbu Gruia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 176/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 177/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 177/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2009 pentru numirea domnului Robert Laurenţiu Iapornicu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 178/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2009 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 178/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 178/2009 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ASIG CENTER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 178/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 179/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f), art. 3 şi art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 179/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2009 pentru numirea doamnei Laura Elena Pop în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 18/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea-Lucian Chertes din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 18/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 18/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 18/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AUTOACT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 18/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii admisibilităţii recursului întemeiat pe dispoziţiile art. 1403 din Codul de procedură penală, îndreptat împotriva unei încheieri pronunţate în temeiul art. 1402 şi, în special, al art. 1402 alin. 7 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 18/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 18/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Gelmar, judeţul Hunedoara

 • Decizia nr. 180/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 180/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2009 pentru eliberarea domnului Demeter Andras Istvan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 181/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2009 pentru numirea domnului Octavian Ştireanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 181/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 181/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 181/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 182/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 182/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2009 pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 183/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2009 pentru numirea domnului Vasile Timiş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 183/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 183/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 183/2009 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale ASIGRUP Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 184/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi şi ale art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 184/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Valentin Vasilescu în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 185/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2009 pentru numirea domnului Gică Duţă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 185/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2009 privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XIII din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, referitoare la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2007 a prevederilor art. 29 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 251/2006

 • Decizia nr. 186/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 186/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2009 pentru eliberarea doamnei Mariela Neagu din funcţia de secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului