• Decizia nr. 1457/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1457/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1458/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1458/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1459/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1459/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi 209 din Codul penal

 • Decizia nr. 146/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 şi ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 146/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2009 pentru numirea domnului Bogdan Marcel Pandelică în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 1460/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1460/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 1461/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1461/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1462/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1462/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1463/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1463/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 912 alin. 2 şi art. 915 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 1464/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1464/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1465/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1465/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1466/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1466/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 8 şi art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a ordonanţei în întregul ei, art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a ordonanţei de urgenţă în întregul ei, art. 3 alin. (1) lit. g) şi h), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13, art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, precum şi a ordonanţei în întregul ei

 • Decizia nr. 1467/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1467/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi ale art. 306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1468/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1468/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, precum şi ale art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1469/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1469/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 147/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2009 privind eliberarea domnului Gheorghe Constantin Rusu din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 147/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 1470/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1470/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 19 alin. (1) lit. c) şi art. 20 alin. (2)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1471/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1471/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

 • Decizia nr. 1472/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1472/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1473/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1473/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1474/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1474/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă şi art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1475/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1475/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1476/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1476/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1477/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1477/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, în special lit. a), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1479/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1479/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 148/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 148/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2009 privind numirea domnului Silvian Ionescu în funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 1481/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1481/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1483/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1483/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 7, art. 8 lit. a), art. 11 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1484/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1484/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1485/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1485/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1489/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1489/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 149/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2009 pentru numirea domnului Ioan Andreica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 149/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1492/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1492/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1493/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1493/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1)-(3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1494/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1494/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1496/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1496/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 350 şi art. 160^b din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1497/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1497/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1498/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1498/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, art. 454 şi art. 457 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1499/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1499/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 15/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea naturii juridice a termenelor prevăzute de art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală şi soluţia ce trebuie dată de către instanţă în situaţia în care plângerea contra actelor procurorului a fost formulată cu depăşirea acestor termene

 • Decizia nr. 15/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 15/2009 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor din perimetrul Popeşti

 • Decizia nr. 15/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 2 şi art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 15/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2009 pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 150/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Moldovan Nicolae din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 150/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1500/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1500/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1501/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1501/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1502/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1502/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1503/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1503/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1506/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1506/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1508/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1508/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat – republicată

 • Decizia nr. 1509/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1509/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Decizia nr. 151/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 151/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2009 pentru încetarea raportului de serviciu al domnului Ferdinand Nagy, secretar general al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi pentru numirea acestuia în funcţia de comisar general pentru expoziţii mondiale, cu rang de subsecretar de stat, la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 1510/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1510/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1511/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1511/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 1513/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1513/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1514/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1514/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal

 • Decizia nr. 1515/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1515/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1516/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1516/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1517/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1517/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1518/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1518/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1519/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1519/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 • Decizia nr. 152/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2009 pentru numirea domnului Sorin Alăzăroaie în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 152/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 6 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1520/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1520/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1521/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1521/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1522/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1522/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 153/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 153/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2009 pentru numirea doamnei Ioana Liana Pop în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 154/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2009 pentru eliberarea domnului Barna Tanczos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 154/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi art. 62 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 154/2009, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 154/2009 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune

 • Decizia nr. 155/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 155/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 155/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 155/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2009 pentru numirea domnului Marin Anton în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1552/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1552/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1554/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1554/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1555/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1555/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 1556/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1556/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 912 alin. 2 şi art. 915 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1558/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1558/2009 privind sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Decizia nr. 1559/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1559/2009 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

 • Decizia nr. 156/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2009 pentru numirea domnului Liviu Mănăilă-Maximean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 156/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decizia nr. 1560/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1560/2009 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

 • Decizia nr. 1561/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1561/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, art. 53 şi art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998

 • Decizia nr. 1562/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1562/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1563/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1563/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 1568/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1568/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 157/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 157/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2009 pentru numirea domnului Iulian Matache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 1570/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1570/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1571/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1571/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) pct. C lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1573/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1573/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1574/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1574/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 lit. d) şi e) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1575/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1575/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1576/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1576/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997