• Decizia nr. 1395/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1395/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 teza întâi, alin. 21 şi alin. 3, art. 460 alin. 4 şi ale art. 570 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1395/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1395/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 1396/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1396/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I punctul 1 din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 1396/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1396/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 192 pct. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1397/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1397/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1397/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1397/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3, 4 şi 5 din Codul penal şi art. 84 alin. 1 pct. 2 şi 3 şi alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1398/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1398/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1398/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1398/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1399/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1399/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1399/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1399/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 14/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 14/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Dragomireşti-Decindeni, judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 14/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

 • Decizia nr. 14/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2009 privind eliberarea domnului Lemeni Nicolae-Adrian din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 140/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Simion Lucian-Eduard în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 140/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 şi art. 94 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1400/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1400/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1400/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1400/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1401/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1401/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 83 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, art. 3 alin. (4) şi art. 5 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat din 2004, art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 şi 2, art. 262 pct. 1 lit. a) şi art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedură penală şi art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 1401/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1401/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1402/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1402/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7, art. 8 şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1402/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1402/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1403/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1403/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 şi 3 şi alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1403/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1403/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 600 alin. 1 teza a treia din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1404/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1404/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin.1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1405/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1405/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1405/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1405/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1406/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1406/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1406/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1406/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1407/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1407/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1407/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1407/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1408/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1408/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi ale art. 135 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1408/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1408/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1409/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1409/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1409/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1409/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 141/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 141/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 1410/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1410/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 400 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1410/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1410/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 1411/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1411/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1411/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1411/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1412/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1412/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 1412/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1412/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1413/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1413/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 1413/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1413/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 179 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1414/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1414/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 11 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Decizia nr. 1414/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1414/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 1415/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1415/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1415/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1415/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 11 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Decizia nr. 1416/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1416/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1416/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1416/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 82 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1417/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1417/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1418/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1418/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 • Decizia nr. 1419/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1419/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 142/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 3, art. 2721 pct. 2 şi ale art. 273 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 142/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Sorescu Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 1420/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1420/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. e) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1421/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1421/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1422/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1422/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) şi ale art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1423/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1423/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată

 • Decizia nr. 1424/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1424/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1425/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1425/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1426/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1426/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 din Codul penal

 • Decizia nr. 1427/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1427/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1428/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1428/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1429/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1429/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 15 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

 • Decizia nr. 143/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2009 privind numirea doamnei Andreea Maria Vass în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 143/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994

 • Decizia nr. 1430/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1430/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1431/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1431/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1432/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1432/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1433/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1433/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1434/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1434/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) şi (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1435/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1435/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1436/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1436/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1437/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1437/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1438/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1438/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1439/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1439/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 144/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 144/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2009 pentru numirea domnului Constantin Dan Neagu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 1440/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1440/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1441/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1441/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1442/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1442/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1443/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1443/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1444/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1444/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 10 şi art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

 • Decizia nr. 1445/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1445/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1446/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1446/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1447/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1447/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1448/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1448/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1449/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1449/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 145/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 145/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 • Decizia nr. 145/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2009 pentru eliberarea domnului Dan Vlaicu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 145/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 145/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 145/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

 • Decizia nr. 1450/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1450/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1451/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1451/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1452/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1452/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1453/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1453/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1454/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1454/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1455/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1455/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1456/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1456/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 şi 862 din Codul de procedură penală