• Decizia nr. 134/2009, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 134/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 134/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2009 pentru numirea doamnei Alina Mihaela Bica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 1340/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1340/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi art. 399 alin. 1 teza a doua raportat la art. 400 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1340/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1340/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 1341/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1341/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1342/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1342/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1343/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1343/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1344/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1344/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1345/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1345/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

 • Decizia nr. 1346/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1346/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1347/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1347/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1348/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1348/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1349/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1349/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 135/2009, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 135/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009

 • Decizia nr. 135/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 135/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2009 pentru numirea doamnei Rodica Constantinovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 1350/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1350/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1351/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1351/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163, art. 399 alin. 2 şi alin. 21 şi art. 578-5801 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 1352/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1352/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 1352/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1352/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1353/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1353/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1354/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1354/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 25 şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1355/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1355/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1356/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1356/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1357/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1357/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1358/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1358/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136-218 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1359/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1359/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 136/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2009 privind eliberarea domnului Jozsef Birtalan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 136/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1360/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1360/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 1361/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1361/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1361/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1361/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 7 şi art. 10-12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Decizia nr. 1362/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1362/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1362/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1362/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1363/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1363/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1363/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1363/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1364/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1364/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1364/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1364/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, teza referitoare la magistraţi

 • Decizia nr. 1365/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1365/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) teza care, la data decesului, avea calitatea de pensionar din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Decizia nr. 1366/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1366/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1367/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1367/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1368/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1368/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1368/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1368/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1369/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1369/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 şi art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1369/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1369/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 612 din Codul civil

 • Decizia nr. 137/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 137/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2009 privind numirea domnului Szakal Andras Zsolt în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 1370/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1370/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (72) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

 • Decizia nr. 1370/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1370/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616-618 din Codul civil

 • Decizia nr. 1371/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1371/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1371/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1371/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. 1 şi art. 240 din Codul penal şi art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1372/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1372/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

 • Decizia nr. 1372/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1372/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1373/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1373/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, art. 363 alin. 3, art. 368 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1373/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1373/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 141 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 • Decizia nr. 1374/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1374/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Decizia nr. 1374/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1374/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1375/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1375/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1375/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1375/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1376/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1376/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1376/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1376/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1377/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1377/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1377/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1377/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 1-4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1378/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1378/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63, art. 64, art. 70 şi art. 197 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1378/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1378/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 şi art. 319 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1379/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1379/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 şi art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 138/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2009 privind numirea domnului Eugen Tomac în funcţia de secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 138/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1770 din Codul civil

 • Decizia nr. 138/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 138/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică

 • Decizia nr. 1380/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1380/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1380/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1380/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 13, art. 15-17, art. 116-118 şi art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1381/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1381/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1381/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1381/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1382/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1382/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1382/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1382/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1383/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1383/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 şi art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 1383/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1383/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1384/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1384/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată

 • Decizia nr. 1384/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1384/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1385/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1385/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (5) şi art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1385/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1385/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi 1551 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 1386/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1386/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1386/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1386/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1387/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1387/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1387/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1387/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1388/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1388/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1389/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1389/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1389/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1389/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 139/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Decizia nr. 139/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2009 pentru numirea doamnei Anca-Gabriela Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 1390/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1390/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1390/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1390/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 1391/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1391/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1392/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1392/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1392/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1392/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1393/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1393/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1393/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1393/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1394/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1394/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 1394/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1394/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru