• Decizia nr. 1278/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1278/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1279/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1279/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 128/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 128/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2009 pentru numirea domnului Doru Laurian Bădulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 1280/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1280/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1281/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1281/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (9) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1282/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1282/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 alin. 1 teza întâi din Codul civil şi art. 6735 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1283/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1283/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1284/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1284/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1285/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1285/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 1285/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1285/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (21) şi alin. (4) şi art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1286/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1286/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1286/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1286/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1287/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1287/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1287/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1287/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 481 şi art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 304 pct. 8 şi 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1288/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1288/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 1289/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1289/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 129/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 129/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CERTO – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 129/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2009 pentru numirea domnului Petru Lificiu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 129/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 921 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1290/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1290/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 şi art. 62 din Codul familiei şi art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Decizia nr. 1291/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1291/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1291/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1291/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin (2) lit. d), art. 141 şi art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1292/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1292/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1292/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1292/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1293/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1293/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1293/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1293/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1294/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1294/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1295/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1295/2009 privind sesizarea grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat-Liberal pentru constatarea neconstituţionalităţii moţiunii de cenzură cu titlul 11 împotriva României, iniţiată de 123 de deputaţi şi senatori ai grupurilor parlamentare ale PNL, UDMR şi PSD + PC

 • Decizia nr. 1296/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1296/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1296/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1296/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 103-124 şi art. 125-136 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1297/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1297/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi ale art. 224 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1298/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1298/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) şi (8), art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 1299/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1299/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1299/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1299/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, teza referitoare la art. 322 pct. 2 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 13/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 13/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 13/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 13/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2009 privind eliberarea doamnei Uricariu Smaranda-Elena-Doina din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 13/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 13/2009 referitoare la încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de argilă comună din perimetrul Dealul Humăriei, judeţul Iaşi

 • Decizia nr. 130/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2009 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zsuzsanna Peter din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 130/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1300/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1300/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1300/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1300/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91, art. 94 şi art. 95 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1302/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1302/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 1302/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1302/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei şi ale prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1303/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1303/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 67 şi 68 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1304/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1304/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. 1 pct. 2 şi 3 şi ale alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1305/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1305/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1305/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1305/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1306/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1306/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil

 • Decizia nr. 1307/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1307/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1308/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1308/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1309/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1309/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (2) şi art. 275 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 131/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 131/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Theodor Cătălin Nicolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 1310/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1310/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1311/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1311/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19, art. 20, art. 26, art. 43, art. 45 şi art. 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, precum şi a prevederilor art. 34 şi art. 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1312/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1312/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1313/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1313/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 15 şi 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 1101 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1314/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1314/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1315/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1315/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1316/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1316/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi 600 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1317/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1317/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 alin. 1 şi alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1317/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1317/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 şi 2 şi ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1318/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1318/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi ale art. 861 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1318/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1318/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1319/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1319/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1319/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1319/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 132/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006

 • Decizia nr. 132/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Sorin Stănescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 1320/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1320/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1320/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1320/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum şi ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1321/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1321/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1322/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1322/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, şi ale art. 7 din aceasta, în special

 • Decizia nr. 1323/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1323/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1323/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1323/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a prevederilor art. 75 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1324/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1324/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1324/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1324/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1325/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1325/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1326/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1326/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1337 din Codul civil

 • Decizia nr. 1327/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1327/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 1328/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1328/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (5), art. 11, art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 1329/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1329/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 133/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 133/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 133/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2009 pentru numirea domnului Octavian-Virgiliu Ojog în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 133/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37, art. 38 şi art. 43 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1330/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1330/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 1331/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1331/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 109 alin. (1) şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1332/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1332/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1333/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1333/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a prevederilor art. 95 alin. (2) şi (4) şi art. 103 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1333/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1333/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 2 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1334/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1334/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1335/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1335/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1335/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1335/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 4 şi art. 913 alin. 3 teza finală din Codul de procedură penală, art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi ale art. 7 alin. (1) şi (4), art. 9 lit. b), art. 15 lit. h), art. 17 lit. f), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (5) şi art. 28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 1336/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1336/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 1337/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1337/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

 • Decizia nr. 1338/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1338/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1338/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1338/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 1339/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1339/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711-8 şi art. 3731-4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1339/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1339/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor