• Decizia nr. 1209/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1209/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 121/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2009 privind numirea domnului Marius Buzea în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 121/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil

 • Decizia nr. 1210/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1210/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1211/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1211/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1212/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1212/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1213/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1213/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1214/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1214/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4, 6 şi 7 din Codul de procedură penală şi ale art. 254 şi 255 din Codul penal

 • Decizia nr. 1215/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1215/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1216/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1216/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1217/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1217/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1218/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1218/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1219/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1219/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 122/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 38 alin. (1) din Codul familiei

 • Decizia nr. 122/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2009 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cynthia-Carmen Curt, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 1220/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1220/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) lit. b) şi c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1221/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1221/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1222/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1222/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 1223/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1223/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1224/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1224/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Decizia nr. 1225/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1225/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1226/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1226/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1227/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1227/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 230 şi ale art. 249 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1228/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1228/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1229/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1229/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 123/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 67/2008 privind constituirea comisiei care va derula procesul de selecţie a societăţii de administrare a Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A.

 • Decizia nr. 123/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1230/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1230/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1231/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1231/2009 privind constituţionalitatea prevederilor art. 40 alin. (3) teza finală coroborate cu art. 46 lit. b), art. 73, art. 75, art. 76 şi art. 78 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 1232/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1232/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 • Decizia nr. 1233/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1233/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 pct. 10 şi art. 48 alin. (9) şi (14) teza finală din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1234/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1234/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1235/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1235/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1236/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1236/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene şi ale art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Decizia nr. 1237/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1237/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1238/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1238/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1239/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1239/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, prin care se introduce art. 52 în Legea nr. 82/1992

 • Decizia nr. 124/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 124/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2009 privind numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1240/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1240/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 411 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decizia nr. 1241/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1241/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1242/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1242/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 146 şi art. 150 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1243/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1243/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1244/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1244/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1245/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1245/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1246/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1246/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 7 alin. (1), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi art. 1081 şi art. 1083 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1247/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1247/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 15 şi 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 1101 alin. (1) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1248/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1248/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1249/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1249/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 125/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2009 pentru eliberarea domnului Ştefan Imre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 125/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare

 • Decizia nr. 1250/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1250/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1251/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1251/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1251/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1251/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1252/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1252/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 921 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1252/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1252/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1253/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1253/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), raportate la art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1253/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1253/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 280 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1254/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1254/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1254/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1254/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1255/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1255/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 1255/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1255/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 10 lit. b), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1256/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1256/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1256/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1256/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1257/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1257/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

 • Decizia nr. 1257/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1257/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1258/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1258/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1258/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1258/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 1259/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1259/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 1259/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1259/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 126/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 126/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2009 pentru numirea domnului Marin Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 1260/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1260/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1260/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1260/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1261/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1261/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi f) şi alin. (3) lit. a) şi d) şi ale art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1262/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1262/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi art. 861 din Codul penal

 • Decizia nr. 1262/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1262/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi (4) şi ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1263/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1263/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1264/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1264/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 30 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1265/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1265/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1265/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1265/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. b), art. 17, art. 18, art. 33, art. 36, art. 37 şi art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată

 • Decizia nr. 1266/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1266/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 9 şi art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1267/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1267/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1267/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1267/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1268/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1268/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1269/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1269/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 127/2009, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 • Decizia nr. 127/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 127/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2009 pentru numirea doamnei Maria Pârcălăbescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 1270/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1270/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi a dispoziţiilor art. 94, art. 96 şi art. 98 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1271/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1271/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1272/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1272/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454, art. 456, art. 457, art. 459 şi art. 460 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1273/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1273/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1274/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1274/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1275/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1275/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 331, art. 361 alin. 1 lit. a) şi art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1275/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1275/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1276/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1276/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1277/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1277/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007

 • Decizia nr. 1277/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1277/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a) şi b) şi ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1278/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1278/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice