• Decizia nr. 1136/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1136/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1137/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1137/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1137/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1137/2008 privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 952/2007 şi aprobarea noului director executiv al Societăţii Comerciale PORTAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1138/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1138/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 din Codul penal şi ale art. 2781 alin. 2 şi 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1139/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1139/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 114/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 114/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2009 privind numirea domnului Ionel Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1140/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1140/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38518 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1141/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1141/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1142/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1142/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 104 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1143/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1143/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1144/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1144/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1145/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1145/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

 • Decizia nr. 1146/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1146/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, precum şi ale art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 1147/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1147/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1148/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1148/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1149/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1149/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 115/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2009 pentru eliberarea domnului Attila Demeter din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 115/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 28 alin. (3) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1150/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1150/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1151/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1151/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1152/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1152/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 1153/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1153/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1154/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1154/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1155/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1155/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1156/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1156/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1157/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1157/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decizia nr. 1158/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1158/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 1159/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1159/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 116/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. b), art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) şi art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 116/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 116/2009 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale KD LIFE Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 116/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2009 pentru eliberarea domnului Anton Niculescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 1160/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1160/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 1161/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1161/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1162/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1162/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1163/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1163/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1164/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1164/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1165/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1165/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 1165/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1165/2008 privind aprobarea menţinerii domnului Goia Dragoş în funcţia de director executiv, revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008 şi reluarea activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1166/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1166/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1167/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1167/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1168/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1168/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal

 • Decizia nr. 1169/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1169/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 117/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 117/2009 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în concerte şi spectacole

 • Decizia nr. 117/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) frazele întâi şi a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 117/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Darius Meşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 1170/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1170/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1171/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1171/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 1172/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1172/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1172/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1172/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CASA DE LICHIDĂRI DAUNE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1173/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1173/2008 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ELITA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1173/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1173/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1174/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1174/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1175/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1175/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1176/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1176/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278, art. 2781, art. 363-365 şi art. 3853 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1177/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1177/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor secţiunii a 3-a a cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1178/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1178/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 1179/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1179/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 118/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 118/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2009 privind numirea domnului Gerard Jităreanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 1180/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1180/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1181/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1181/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 din Codul penal

 • Decizia nr. 1182/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1182/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1183/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1183/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (21) şi (3) şi ale art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1184/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1184/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1185/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1185/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1185/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1185/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale INSURANCE GROUP – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1186/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1186/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale INTERMED ASIG. BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1186/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1186/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1187/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1187/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1187/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1187/2008 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Adriasig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1188/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1188/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86-90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 1189/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1189/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 119/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, dispoziţii introduse prin Legea de aprobare nr. 189/2000

 • Decizia nr. 119/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2009 privind numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1190/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1190/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1191/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1191/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Codul penal

 • Decizia nr. 1192/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1192/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1193/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1193/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87, 88 şi 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 1194/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1194/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1195/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1195/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1196/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1196/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 1197/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1197/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. e) şi alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1198/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1198/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 1199/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1199/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 12/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 12/2009 referitoare la încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Deva – Mureş

 • Decizia nr. 12/2009, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 12/2009 privind modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 12/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2009 privind eliberarea domnului Oprea Marius-Gheorghe din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 12/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decizia nr. 120/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 120/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2009 privind numirea domnului Pal Peter în funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1200/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1200/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 1201/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1201/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1202/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1202/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1203/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1203/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 1204/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1204/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1205/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1205/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1206/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1206/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1207/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1207/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1208/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1208/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie