• Decizia nr. 939/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 94/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 94/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2009 pentru numirea domnului Marius-Constantin Fecioru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 94/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 94/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ROMINS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 940/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 941/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 942/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate

 • Decizia nr. 943/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 944/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 945/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 946/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160^b, art. 3002şi art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 947/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 1 din Codul penal şi art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 948/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 949/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 95/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731, art. 376 alin. 1, art. 377 şi art. 378 din Codul de procedură civilă, precum şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 95/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2009 pentru numirea domnului Gerard Jităreanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 95/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 95/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRO AS MILENIUM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 950/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 951/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 952/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 953/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 954/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Codul penal

 • Decizia nr. 955/2009, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 955/2009 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 955/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 956/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 112, art. 113, art. 115, art. 116 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 957/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) din Codul de procedură penală şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil

 • Decizia nr. 958/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 959/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Decizia nr. 96/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, 8 şi 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 96/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2009 pentru numirea domnului Răzvan Bobeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 96/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 96/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AMG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 960/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului

 • Decizia nr. 961/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, raportat la art. 194 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 962/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 963/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 964/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (3) teza întâi din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 965/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 7 alin. (9) teza finală din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 966/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 967/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 968/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 969/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (11), (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 97/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 97/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică

 • Decizia nr. 97/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2009 pentru numirea domnului Octavian Ioan Atanase Bellu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 970/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 971/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 972/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 973/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) şi art. 35 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 6 şi art. 17 lit. c) raportat la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 974/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 975/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 976/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 977/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 978/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 979/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, 9 şi 12 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 98/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 98/2009 privind constituirea ca organism de gestiune colectivă a Asociaţiei Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM

 • Decizia nr. 98/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2009 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) al doamnei Claudia Sorina Vlaş

 • Decizia nr. 98/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 980/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. u), art. 7-10, art. 11 alin. (1), art. 14 lit. b) şi e), art. 24 lit. b) şi d), art. 28 alin. (3), art. 32, art. 33 şi art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 981/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 982/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 983/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 984/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 985/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 986/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Decizia nr. 987/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 988/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 455 alin. 1 raportat la art. 453 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 989/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 99/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2009 pentru numirea domnului Marius Tiberiu Martinescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 99/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 990/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 991/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 992/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, 10 şi 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 993/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 994/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 994/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale JOLILI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 994/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 995/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 995/2009, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 995/2009 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, precum şi ale serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie

 • Decizia nr. 995/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 995/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FERDINAND ASIGURĂRI-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 996/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 997/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 998/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală şi art. 27 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, raportat la dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 999/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice