• Decizia nr. 867/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 868/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 90/2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 869/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 87/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 87/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale OK CONSULTING BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 87/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 87/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2009 pentru eliberarea doamnei Răduţa Dana Matache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 870/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 871/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 872/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 873/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 7 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 874/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 875/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 876/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 877/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 878/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 879/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 593 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 88/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi ale art. 17-19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului naţional Steaua României

 • Decizia nr. 88/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2009 pentru numirea domnului Costea Romulus Doru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 880/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 881/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 882/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi ale ordonanţei, în întregul său

 • Decizia nr. 883/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. 1, art. 3 şi art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 884/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. c), combinat cu art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 885/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 şi art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 886/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

 • Decizia nr. 887/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.200 şi 1.201 din Codul civil, precum şi ale art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 şi 173 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 888/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 889/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 89/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (7) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 89/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2009 pentru eliberarea domnului Mircea Manuc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 890/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 891/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 şi art. 94 din Codul familiei

 • Decizia nr. 891/2009, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 891/2009 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale

 • Decizia nr. 892/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 2 şi art. 3434 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 893/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 893/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 893/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 894/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi ale art. 999 din Codul civil

 • Decizia nr. 895/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 896/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) şi (3), art. 4, art. 60 lit. a) şi art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 897/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 898/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 899/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi art. 1551 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 9/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2009 privind eliberarea doamnei Putineanu Irina din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 9/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 şi art. 408 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 9/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 9/2009 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Verneşti II

 • Decizia nr. 9/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind stabilirea admisibilităţii recursului împotriva încheierii prin care instanţa a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru a soluţiona excepţia de neconstituţionalitate, dispunând totodată suspendarea judecăţii cauzei, întemeiată pe art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 90/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2009 pentru numirea domnului Cristian-Anton Irimie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 90/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 90/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 90/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TERANO ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 900/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 900/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIAS-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 900/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 901/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2009 asupra conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi autoritatea executivă, reprezentată de Guvernul României şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, organ de specialitate al administraţiei publice centrale de specialitate în subordinea Guvernului, pe de altă parte

 • Decizia nr. 902/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) şi alin. 11 şi ale art. 393 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 903/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 904/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1 şi 2 şi ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 905/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 906/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 907/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 908/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 909/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 91/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2009 pentru numirea domnului Aurel Nechita în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 91/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 910/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 911/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. 676 din Codul civil

 • Decizia nr. 911/2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 911/2009 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

 • Decizia nr. 912/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) teza finală din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 913/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 914/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 915/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 916/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 917/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 918/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 919/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 92/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 92/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 92/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 92/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2009 pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 920/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 921/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 922/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 922/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI – S.R.L.

 • Decizia nr. 922/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 923/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

 • Decizia nr. 924/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia nr. 925/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 926/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 926/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 926/2009 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei Societăţii Comerciale RR GLOBAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 927/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 928/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 929/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 93/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2009 pentru numirea domnului Marian Hoinaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 93/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic din titlul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a art. 2 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 930/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 931/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 932/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordinului nr. 340/2001 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 50/1990 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării şi ale art. 482 alin. (2) şi art. 1671 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 933/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social şi ale Legii nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 934/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 şi art. 258 alin. 2 din Codul penal, ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 934/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 934/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale C.P.R. EVAL – BROKER DE ASIGURĂRI – S.R.L.

 • Decizia nr. 935/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 936/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 2 şi art. 243 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 937/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal

 • Decizia nr. 938/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii