• Decizia nr. 8/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2009 privind eliberarea doamnei Huiu Iulia din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 8/2009, Senatul României

  Decizia nr. 8/2009 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 8/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) teza ultimă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 8/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2009 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Şeţu

 • Decizia nr. 8/2009, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 8/2009 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 8/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind incidenţa art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunţate în apel pentru motivul greşitei aplicări a art. 181 din Codul penal sau, dimpotrivă, al neaplicării acestei dispoziţii

 • Decizia nr. 80/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 80/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2009 pentru eliberarea domnului Silviu Stoica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 800/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 801/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3), (4) şi (5), art. 9 alin. (2), (4), (5) şi (6), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 801/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 801/2009 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei Societăţii Comerciale Universal Insurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 802/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 11 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 803/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decizia nr. 804/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 804/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 804/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale Solventa – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 805/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 806/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 807/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 808/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 809/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300, 403, 581 şi 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 81/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2009 pentru numirea domnului Dan Cârlan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 81/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 810/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 811/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2, alin. 51 şi alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 812/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 813/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 92 alin. 4 şi 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 814/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 815/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 816/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 817/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 818/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 819/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 82/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu

 • Decizia nr. 82/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2009 pentru numirea domnului Pistru Popa Eusebiu Manea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 820/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 821/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 822/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 823/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 824/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 825/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 826/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 827/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 828/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 829/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 83/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2009 pentru numirea domnului Constantin Dascălu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 83/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • Decizia nr. 830/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 831/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 5 şi art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 832/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 833/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 834/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 835/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 alin. 2, 3 şi 4, precum şi a celor ale art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 836/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 837/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 838/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2009 referitoare la sesizarea formulată de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României şi Guvernul României, pe de altă parte

 • Decizia nr. 839/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 84/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53, art. 54 şi art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 84/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2009 pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 840/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 841/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 842/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 843/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 844/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) şi art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 845/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 846/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 847/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 848/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 849/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 85/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 85/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2009 pentru eliberarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 850/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 851/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 852/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 853/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 853/2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

 • Decizia nr. 854/2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 854/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 854/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 854/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TITAN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 854/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1441 din Codul civil

 • Decizia nr. 855/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 496/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Administraţiei şi Internelor, ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, precum şi ale art. 1, art. 2 şi art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 855/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 855/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ULTRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 856/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

 • Decizia nr. 856/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 856/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 857/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 857/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 857/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTEL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 858/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 858/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 858/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEUTRO RISK – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 859/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 859/2009 privind aprobarea reluării activităţii Societăţii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 859/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice

 • Decizia nr. 86/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2009 pentru numirea domnului Dan Tătaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 86/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 86/2009 privind numirea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe

 • Decizia nr. 86/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) şi alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (1) şi art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 860/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 861/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 861/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LOGOS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 861/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 862/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 862/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 862/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 863/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 864/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 92 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 865/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 866/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată