• Decizia nr. 752/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 752/2009 pentru numirea domnului Vintilă Cristian în funcţia publică de secretar general în cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 752/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 753/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 753/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 753/2009 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional

 • Decizia nr. 754/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 754/2009 pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 754/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 şi art. 180 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 755/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 755/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 755/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Gheorghe Mircea Coşea din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 756/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 756/2009 privind constatarea prelungirii, până la data de 31 decembrie 2009, a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Marian Niculescu a funcţiei publice vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 756/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 757/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 757/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 757/2009 privind numirea doamnei Lascu Iuliana în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 758/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 758/2009 privind eliberarea domnului Andrei Răzvan Micu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 758/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 759/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 759/2009 privind numirea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionuţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 759/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 7 alin. (2) şi art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, precum şi ale art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 76/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2009 pentru eliberarea domnului Zoltan Somodi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 76/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 598 şi următoarele, cuprinse în secţiunea a III-a Sechestrul judiciar a capitolului IV Măsurile asigurătorii din cartea a VI-a Proceduri speciale din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 760/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 760/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 760/2009 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 761/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 761/2009 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 761/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) şi (3), art. 25 alin. (2) teza întâi, art. 52-55 şi art. 56 alin. (1) lit. f), alin. (3) şi (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 762/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 762/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 762/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 763/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (6) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 763/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 763/2009 pentru numirea domnului Nastasia Gheorghe în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 764/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 764/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 764/2009 pentru eliberarea domnului Gabriel Tănăsescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 765/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 765/2009 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 765/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza a doua şi art. 319 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 766/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 766/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 766/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 766/2009 privind detaşarea domnului Doru Marius Nechiti din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Direcţiei economico-financiare din cadrul Consiliului Judeţean Prahova

 • Decizia nr. 766/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 204 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 767/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 767/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 767/2009 pentru numirea domnului Staicu Mircea Cristian în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 768/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 768/2009 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului preşedintelui Comisiei pentru bursa specială Guvernul României

 • Decizia nr. 768/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 769/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 769/2009 pentru numirea domnului Adrian Curaj în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 769/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 77/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 şi art. 503 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 77/2009, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Decizia nr. 77/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2009 pentru eliberarea domnului Constantin Teodorescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 77/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 77/2009 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

 • Decizia nr. 770/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 770/2009 pentru numirea domnului Constantin Cristian Baci în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 770/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 771/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 771/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 771/2009 pentru numirea domnului Dănuţ Tudor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 772/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 772/2009 privind numirea domnului Adrian Gurău în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 772/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 773/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 773/2009 privind eliberarea domnului Irinel Popescu din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 773/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 774/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 774/2009 privind numirea domnului Nicolae-Lucian Duţă în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 774/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 775/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 775/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de către domnul Corvin Nedelcu

 • Decizia nr. 775/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) şi (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) şi (4) şi art. 259 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 şi 17 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale art. 2, 6 şi 7 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 776/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 776/2009 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 776/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 777/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 777/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 777/2009 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 778/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 778/2009 privind eliberarea doamnei Maria Muga din funcţia publică de inspector general de stat al Inspecţiei Sociale

 • Decizia nr. 778/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 778/2009, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 778/2009 pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006

 • Decizia nr. 779/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 779/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 779/2009 privind numirea unui membru în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 78/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 263 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 78/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2009 pentru numirea domnului Costel Topcian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 780/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 780/2009 pentru numirea domnului Ionel Florin în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 780/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6, art. 8, art. 31 şi art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 780/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 780/2009 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE – S.A. pentru desfăşurarea activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor

 • Decizia nr. 781/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 781/2009 privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 781/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 781/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 781/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RAUT MIRELA-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 782/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 782/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 782/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale COMISASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 782/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 782/2009 pentru exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de către domnul Caralicea Ciprian-Alexandru

 • Decizia nr. 783/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 783/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 783/2009 privind eliberarea doamnei Iuliana Lascu din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 783/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 783/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale IBA-INSIEME BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 784/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 784/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VOX ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 784/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 784/2009 privind eliberarea domnului Toader Dima din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 784/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 785/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 785/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 785/2009 privind eliberarea doamnei Mioara Bogdan din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 786/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 786/2009 privind numirea domnului Ancuţa Călin Radu în funcţia de secretar de stat pentru controlul exporturilor în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 786/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 787/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 2, poziţia nr. 4 şi poziţia nr. 16, din Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 788/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 789/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 79/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2009 pentru numirea domnului Gheorghe Răzvan Murgeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 79/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 790/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 791/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 792/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 793/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 794/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 • Decizia nr. 795/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) şi art. 12 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 796/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 232/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Decizia nr. 797/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 798/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 799/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991