18 Februarie, 2020
 • Decizia nr. 71/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318, art. 17 şi art. 159 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 710/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 710/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 710/2009 privind încetarea promovării temporare a doamnei Virginia Ştefănică în funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 711/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 711/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 711/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 712/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 pct. 39 şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 712/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 712/2009 pentru numirea domnului Alexandru Pătruţi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 713/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 713/2009 pentru eliberarea domnului Constantin Axinia din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 713/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 60 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 714/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 714/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 714/2009 pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 715/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 715/2009 pentru eliberarea domnului Robert Laurenţiu Iapornicu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 715/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 pct. 47 şi art.9 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 716/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80, 83 şi 84 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 716/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 716/2009 privind constatarea încetării promovării temporare a domnului Petre George Pavelescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 717/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 717/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 717/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 718/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (21) şi alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 718/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 718/2009 pentru numirea domnului Aurelian Popa în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 719/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 719/2009 pentru numirea domnului Ilie Dincă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 719/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 72/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 72/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2009 pentru numirea domnului Constantin Claudiu Stafie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 720/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 720/2009 pentru eliberarea doamnei Laura Elena Pop din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 720/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 721/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441, 282 şi 299 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 721/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 721/2009 pentru numirea domnului Alexandru Nazare în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 722/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 722/2009 pentru eliberarea domnului Marian Hoinaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 722/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 723/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 723/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 723/2009 pentru numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de şef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 724/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 724/2009 privind numirea domnului Ciprian Constantin Ghioc în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 724/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 725/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, coroborate cu cele ale art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 725/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 725/2009 pentru numirea domnului Constantin Cerbulescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 726/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 726/2009 pentru numirea doamnei Rodica Mioara Toth în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 726/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 727/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 727/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 727/2009 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Vasile Eţcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 728/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 728/2009 privind înlocuirea preşedintelui şi a unui membru ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 728/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 729/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 729/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 729/2009 pentru aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la societatea ASIBAN – S.A. către societatea GROUPAMA ASIGURĂRI – S.A. şi a fuziunii prin absorbţie dintre societatea GROUPAMA ASIGURĂRI – S.A., în calitate de societate absorbantă, şi societatea ASIBAN – S.A., în calitate de societate absorbită

 • Decizia nr. 729/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 729/2009 privind înlocuirea preşedintelui Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 73/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 73/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2009 pentru eliberarea doamnei Pasztor Gabriella din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 730/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 730/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Banţa Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 730/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin.(1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale art. 93 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 731/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) şi art. 1162 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 731/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 731/2009 pentru eliberarea domnului Alexandru Pătruţi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 732/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 732/2009 privind constatarea încetării promovării temporare a doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 732/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) şi art. 1162 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 733/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 733/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale KALL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 733/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 733/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 733/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Florin Andrei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 734/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 734/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTERLAND BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 734/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 734/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 734/2009 pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 735/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 735/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Decizia nr. 735/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 736/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 736/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 736/2009 pentru numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 737/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 737/2009 privind promovarea temporară a domnului Ionel Florin în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 737/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 738/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 738/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 738/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 738/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 738/2009 pentru numirea domnului Samuel Calotă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 739/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 739/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 739/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedură penală şi ale art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 739/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 739/2009 pentru numirea domnului Dănuţ Apetrei în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 74/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 74/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2009 pentru numirea doamnei Iulia Adriana Oana Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 740/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 740/2009 pentru numirea doamnei Ioana Mihaela Leşe în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 740/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 741/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3, art. 183 şi art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 741/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 741/2009 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 742/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 742/2009 privind stabilirea componenţei organului colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 742/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 743/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 743/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 743/2009 pentru numirea domnului Ancuţa Călin Radu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 744/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 744/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 744/2009 privind promovarea temporară a doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 745/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 745/2009 privind eliberarea doamnei Cristina Ecaterina Coruţ din funcţia de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 745/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 746/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 746/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 746/2009 privind aplicarea mobilităţii domnului Adrian Viorel Nicolaescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 747/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 747/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 747/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 748/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 748/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 748/2009 privind revocarea domnului Stelian Borzea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 749/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 749/2009 privind numirea domnului Manea Eduard Nicuşor în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 749/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 749/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 749/2009 privind aprobarea conducătorului executiv şi reluarea activităţii Societăţii Comerciale AG MARITIM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 75/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 75/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2009 pentru numirea domnului Augustin Constantin Mitu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 750/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 750/2009 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei acordate Societăţii Comerciale IV – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 750/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 750/2009 privind revocarea domnului Ramiro Angelescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 750/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 751/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 şi art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 751/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 751/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 441/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului