• Decizia nr. 669/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 669/2009 pentru eliberarea doamnei Ioana Liana Pop din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 669/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 67/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2009 pentru numirea domnului Silviu Bian în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 67/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 670/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 670/2009 pentru eliberarea domnului Mihnea Cosmin Costoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 670/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), art. 10 lit. b), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 671/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 671/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 671/2009 pentru eliberarea domnului Augustin Constantin Mitu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 672/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 672/2009 pentru eliberarea doamnei Adriana Doina Pană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 672/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 673/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 673/2009 pentru eliberarea doamnei Maria Elena Teodorescu din funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 674/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 674/2009 pentru eliberarea domnul Doru Laurian Bădulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 674/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b), art. 361 alin. 1 lit. c) şi art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 675/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 675/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 675/2009 pentru eliberarea domnul Mihai Mohaci din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 676/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 676/2009 pentru eliberarea doamnei Silvia Claudia Mihalcea din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 676/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 677/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 677/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 677/2009 pentru eliberarea domnului Bogdan Marcel Pandelică din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 677/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 677/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 56 şi 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor a Societăţii Comerciale Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 678/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 678/2009 pentru eliberarea domnului Mihail Fâcă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 678/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 pct. 17, art. 38515 pct. 2 lit. d) şi art. 38516 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 679/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 679/2009 pentru eliberarea doamnei Liliana Mincă din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 679/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14, art. 17, art. 20 şi art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 68/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2009 pentru numirea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 68/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 680/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 680/2009 pentru eliberarea domnului Vasile Munteniţă din funcţia de preşedinte al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 680/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6 şi ale art. 33 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 681/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 681/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 681/2009 pentru eliberarea doamnei Ancuţa Gianina Opre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 682/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 682/2009 pentru eliberarea doamnei Natalia Elena Intotero din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 682/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 683/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 683/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 683/2009 pentru eliberarea domnului Costel Topcian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 684/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 684/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 684/2009 pentru eliberarea domnului Cătălin Florin Teodorescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 685/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 685/2009 pentru eliberarea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan din funcţia de inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi de preşedinte al consiliului de conducere al acestuia

 • Decizia nr. 685/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 686/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 686/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 686/2009 pentru numirea doamnei Carmen Dincă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 687/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 687/2009 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 687/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • Decizia nr. 688/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 688/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 688/2009 pentru eliberarea domnului Darius Dumitru Meşca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 689/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 689/2009 pentru eliberarea domnului Iuliu Cosmin Coman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 689/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 69/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 69/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale

 • Decizia nr. 69/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă şi art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 69/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2009 pentru numirea domnului Sorin Munteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizia nr. 690/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 690/2009 pentru eliberarea domnului Gerard Jităreanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 690/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din titlul XV din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 691/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 691/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 691/2009 pentru eliberarea doamnei Laura Monica Ion din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 692/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 692/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dobre Gheorghe din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 692/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 693/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 693/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 693/2009 pentru numirea domnului Nicolae Giugea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 694/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 694/2009 pentru eliberarea domnului Mihai Constantin Şeitan din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 694/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77-100, art. 102, art. 105 şi art. 106 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 695/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 695/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 695/2009 pentru numirea domnului Mihai Constantin Şeitan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 696/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 696/2009 pentru numirea domnului Adrian Streinu-Cercel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 696/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 697/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 697/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 697/2009 privind încetarea, la cerere, a calităţii de membru al Comisiei care va derula procesul de selecţie a societăţii de administrare a Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea

 • Decizia nr. 698/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 698/2009 pentru eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 698/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 456 şi art. 460 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 699/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 699/2009 pentru numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 699/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 7/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, din perspectiva îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 1602 alin. 1 teza ultimă, respectiv art. 1604 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală, în ipoteza săvârşirii, printre altele, şi a infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, ţinând seama de dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol

 • Decizia nr. 7/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2009 privind eliberarea domnului Cononov Paul din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 7/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. 3, art. 88 şi art. 89 din Codul penal, art. 371 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

 • Decizia nr. 7/2009, Senatul României

  Decizia nr. 7/2009 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 decembrie 2009 – 7 ianuarie 2010

 • Decizia nr. 7/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2009 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Mărăcineni

 • Decizia nr. 7/2009, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 7/2009 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 70/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2009 pentru numirea domnului Tudor Şerban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 70/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 700/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 700/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 700/2009 privind exercitarea atribuţiilor inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii

 • Decizia nr. 701/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 701/2009 pentru numirea domnului Adrian Gurău în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 701/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 702/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 702/2009 pentru eliberarea domnului Ion Mavrodin din funcţia de adjunct al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 702/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, art. II şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 702/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 702/2009 pentru aprobarea modificărilor actului constitutiv privind revocarea administratorului, prelungirea mandatelor administratorilor, revocarea/numirea directorului executiv şi reluarea activităţii Societăţii Comerciale EPM ROMANIA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 703/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109-2813 şi art. 309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 şi art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008

 • Decizia nr. 703/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 703/2009 pentru numirea domnului Caralicea Ciprian-Alexandru în funcţia de adjunct al şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 704/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 704/2009 privind numirea domnului Daniel Florea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 704/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 705/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 705/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 705/2009 privind numirea doamnei Ionela Bruchental-Pop în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 706/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 706/2009 privind eliberarea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 706/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 707/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 707/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 707/2009 privind eliberarea domnului Cristian Morărescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 708/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 708/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 708/2009 privind numirea doamnei Crinuţa Nicoleta Dumitrean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 709/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 709/2009 privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 709/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 71/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318, art. 17 şi art. 159 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 71/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2009 privind modificarea pct. 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale