• Decizia nr. 625/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 625/2009 pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 625/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Decizia nr. 626/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 626/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 626/2009 pentru eliberarea domnului Făinişi Cristian din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 627/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 627/2009 pentru eliberarea domnului Fifor Mihai Viorel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 627/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 628/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 628/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 628/2009 pentru eliberarea domnului Vrabie Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 629/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 629/2009 pentru eliberarea domnului Stancu Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 629/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal

 • Decizia nr. 63/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 63/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 63/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 63/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2009 pentru numirea domnului Alexandru Petru Frătean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 630/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 630/2009 pentru eliberarea domnului Nicolae Şerban din funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 630/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2812 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 631/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 631/2009 pentru numirea domnului Capră Mihai în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 631/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 632/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 632/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 632/2009 pentru numirea domnului Fătuloiu Dan Valentin în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 632/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 632/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 633/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 633/2009 pentru numirea domnului Grădinaru Liviu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 633/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală şi art. 914 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 634/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 634/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 634/2009 pentru numirea domnului Tutilescu Marian-Grigorie în funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 635/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 635/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 635/2009 privind încetarea detaşării doamnei Alexe Irina în funcţia de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi eliberarea din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 636/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 636/2009 pentru numirea doamnei Alexe Irina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 636/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 637/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3671 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 637/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 637/2009 pentru numirea domnului Pop Ştefan Zaharie în funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 638/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 551 din Codul penal

 • Decizia nr. 638/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 638/2009 pentru eliberarea domnului Mircea Ursache din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 639/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 639/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 639/2009 pentru eliberarea domnului Andi-Petrişor Gaiu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 64/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 64/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 64/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INSURANCE CONSULTING SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 64/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2009 pentru numirea doamnei Mariana Nedelcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 640/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 20 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 640/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 640/2009 pentru eliberarea domnului Ion Mînzînă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 641/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 641/2009 pentru eliberarea domnului Bogdan Cristian Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 641/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 642/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 642/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 642/2009 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 643/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 643/2009 pentru eliberarea domnului Marin Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 643/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 644/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 644/2009 pentru eliberarea domnului Octavian Ştireanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 644/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 645/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 645/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 645/2009 pentru numirea doamnei Irinel Cristu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 646/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 646/2009 privind eliberarea domnului Aurelian Ghimpău din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 646/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1, art. 578 şi art. 579 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 647/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 647/2009 privind eliberarea domnului Teodorescu Octav-Virgiliu din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 647/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 648/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 648/2009 privind eliberarea domnului Ion Stoica din funcţia de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 648/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 649/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 649/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Constantin Cristian Baci

 • Decizia nr. 649/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 65/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2009 pentru numirea domnului Marius Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 65/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 65/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 65/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 650/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 650/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Tudor Dănuţ

 • Decizia nr. 650/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 651/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 651/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 651/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Dobriţoiu Cristina

 • Decizia nr. 652/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 652/2009 pentru eliberarea domnului Matache Iulian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 652/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 653/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 653/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 653/2009 pentru eliberarea domnului Lucian Şova din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 654/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 654/2009 pentru eliberarea doamnei Doina Micşunica Dreţcanu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 654/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 655/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 655/2009 pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 655/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 656/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (2) şi alin. (3) teza întâi din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 656/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 656/2009 pentru eliberarea domnului Alexandru Petru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 657/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 657/2009 pentru eliberarea domnului Marius Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 657/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 658/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 215 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 658/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 658/2009 privind eliberarea domnului Tudor Totu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 659/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 659/2009 privind eliberarea domnului Aurel Nechita din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 659/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 şi ale art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 66/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 66/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2009 pentru eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 660/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 660/2009 pentru eliberarea doamnei Iustina Radu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 660/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 661/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 661/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 661/2009 pentru eliberarea doamnei Ileana Savu din funcţia de secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 662/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 662/2009 pentru eliberarea doamnei Luminiţa Anghel din funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 662/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 663/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 663/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 663/2009 pentru eliberarea domnului Gică Duţă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 664/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 664/2009 pentru eliberarea domnului Liviu Harbuz din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 664/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 665/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 665/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 665/2009 pentru eliberarea domnului Cătălin Aurelian Roşculete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 666/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 şi art. 401 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 666/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 666/2009 pentru eliberarea domnului Valentin Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 667/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 667/2009 pentru eliberarea domnului Dan Tătaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 667/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d), ale art. 27 alin. (1) lit. b) şi ale art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 668/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 668/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 668/2009 pentru eliberarea domnului Răzvan Bobeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului