• Decizia nr. 588/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 şi art. 457 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 588/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 588/2009 privind aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 589/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 589/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Claudia Ioana Szabo din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 589/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 28 şi art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 59/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 59/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2009 pentru eliberarea domnului Şerban Pop din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 59/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 59/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 • Decizia nr. 590/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 590/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 590/2009 privind promovarea temporară a domnului Platon Petre-Claudiu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Decizia nr. 591/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 591/2009 privind promovarea temporară a domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 591/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 591/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 591/2009 privind suspendarea activităţii Societăţii Comerciale GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 592/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 592/2009 privind promovarea temporară a domnului Daniel Şerbănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 592/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (51) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 592/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 592/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii de intermediere în asigurări a Societăţii Comerciale Net Consultanţă Ufs Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 593/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 593/2009 privind detaşarea domnului Gati Ştefan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director al Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 593/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54, art. 55, art. 56 şi art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi ale art. 294 şi art. 295 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 594/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 şi art. 65 din Codul familiei

 • Decizia nr. 594/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 594/2009 privind numirea doamnei Melinte Doina Ofelia în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 595/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 595/2009 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 595/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 41 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 596/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 596/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 596/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 597/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 597/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 396/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 597/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 şi art. 862 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 598/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 şi art. 7 alin. 1-4 şi 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 598/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 598/2009 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 599/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 599/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 599/2009 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Popescu Bejat Ştefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 6/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 6/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 6/2009 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 6/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 728 raportate la dispoziţiile art. 774, 775, 777 şi 896 din Codul civil şi ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, sub aspectul regimului juridic al cererilor privind lichidarea pretenţiilor referitoare la cheltuielile de înmormântare, ce reprezintă sarcinile pasivului succesoral, şi caracterul prescriptibil sau imprescriptibil al acestora

 • Decizia nr. 6/2009, Senatul României

  Decizia nr. 6/2009 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-11 noiembrie 2009

 • Decizia nr. 6/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2009 privind eliberarea doamnei Uioreanu Elena-Ramona din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 60/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 60/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

 • Decizia nr. 60/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 60/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă

 • Decizia nr. 60/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 60/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2009 pentru numirea domnului Dragoş-George Bogdan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 600/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 600/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 420/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 600/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 601/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 601/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 601/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 430/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 602/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 602/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 602/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 602/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 602/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 603/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 69 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 603/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 603/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 603/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 603/2009 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dumitru Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 604/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 604/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 604/2009 pentru eliberarea domnului Szabo Barna din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 604/2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 604/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 605/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 605/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 605/2009 privind modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 pentru eliberarea doamnei Ţârlea Rodica din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 606/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 606/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 606/2009 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 607/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 607/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Merchea Manole, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 607/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 608/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 95 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 608/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 608/2009 privind constatarea prelungirii până la data de 30 octombrie 2009 a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu, a funcţiei publice vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 609/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 609/2009 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 1/2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei naţionale privind incluziunea socială

 • Decizia nr. 609/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 61/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 61/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

 • Decizia nr. 61/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2009 pentru numirea domnului Mihai Gogancea-Vătăşoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 61/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 61/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 • Decizia nr. 61/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 610/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 610/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 610/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ZOE Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 610/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 610/2009 privind prelungirea promovării temporare a doamnei Virginia Ştefănică în funcţia publică vacantă de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 611/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) şi ale art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 611/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 611/2009 privind numirea domnului Roman Ioan în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 612/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 612/2009 pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 612/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decizia nr. 613/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 613/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 613/2009 pentru numirea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică de secretar general în cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 614/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 614/2009 pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 614/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 615/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 2 şi art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 615/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 615/2009 pentru numirea domnului Costel Marian Dima în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 616/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 616/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 616/2009 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 616/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 616/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială VICTORIA BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 617/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 617/2009 pentru eliberarea domnului Mirel Amariţei Mircea din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 617/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 3 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 618/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 618/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 618/2009 pentru eliberarea domnului Daniel Ionel Butunoi din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 619/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 619/2009 pentru eliberarea domnului Andrei Rizoiu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 619/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 62/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 62/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 • Decizia nr. 62/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2009 pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 62/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 620/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice

 • Decizia nr. 620/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 620/2009 pentru eliberarea doamnei Anca-Gabriela Petrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 621/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 621/2009 pentru eliberarea domnului Cornel Hamza din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 621/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 622/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 622/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 622/2009 pentru eliberarea domnului Cosmin Necula din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 623/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului

 • Decizia nr. 623/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 623/2009 pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 624/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 624/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 624/2009 privind eliberarea domnului Vasile Puşcaş din funcţia de şef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru