• Decizia nr. 106/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 106/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2009 privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1060/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1061/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 alin. (1), art. 1311 alin. (2), art. 1312 alin. (2), (3), (10), art. 1313 şi ale art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 1062/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1062/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 1063/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1063/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil şi ale art. 166 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1064/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1064/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1200, art. 1201, art. 1295 şi art. 1306 din Codul civil

 • Decizia nr. 1065/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1065/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1066/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1066/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 1067/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 51, art. 54, art. 75, art. 77 şi art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1068/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 1069/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (7) şi art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 107/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2009 privind numirea domnului Călin Emilian Hintea în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 107/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 34 alin. (11) şi (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 1070/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1070/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1071/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1071/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1072/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1072/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1073/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1073/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. a unor pachete de acţiuni

 • Decizia nr. 1074/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1074/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1075/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1075/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11, art. 84 alin. (1) şi art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1076/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1076/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 1077/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1077/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1078/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1078/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1079/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1079/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 108/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Decizia nr. 108/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 108/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GIO GROUP – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 108/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2009 privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1080/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1080/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1081/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1081/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 şi ale art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Decizia nr. 1082/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1082/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 1083/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1083/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1084/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1084/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1085/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1085/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1086/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1086/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1431 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1087/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1087/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1088/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1088/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1089/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1089/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 109/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2009 privind numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 109/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1090/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1090/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1091/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1091/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1092/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1092/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1093/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1093/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1094/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1094/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 1095/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1095/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1096/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1096/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), (6) şi (7), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1), art. 28 şi art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1097/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1097/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 172 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1098/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1098/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi şi ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

 • Decizia nr. 1099/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1099/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 11/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2009 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind incidenţa cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 49 alin. 4 din Codul de procedură penală în ipoteza trimiterii cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit. b) cu referire la art. 273 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 11/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale, precum şi pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unităţilor medicale cu personalitate juridică

 • Decizia nr. 11/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 11/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu

 • Decizia nr. 11/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 11/2009, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor

 • Decizia nr. 11/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale, precum şi pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unităţilor medicale cu personalitate juridică

 • Decizia nr. 110/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului chestor general de poliţie Ardelean Virgil din funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, asimilată funcţiei de secretar de stat, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 110/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1100/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1100/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1101/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1101/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1102/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1102/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1103/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1103/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 1104/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1104/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006

 • Decizia nr. 1105/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1105/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1106/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1106/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum şi ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1107/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1107/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1108/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1108/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1109/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1109/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 111/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 111/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2009 privind revocarea domnului Mihai Toti din funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 1110/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1110/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1111/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1111/2009 cu privire la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1112/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1112/2009 cu privire la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1113/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1113/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1, art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a), precum şi ale art. 403 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1114/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1114/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 din Codul penal

 • Decizia nr. 1115/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1115/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1116/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1116/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1117/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1117/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1118/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1118/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a ordonanţei în ansamblul său

 • Decizia nr. 1119/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1119/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 112/2009, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 112/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

 • Decizia nr. 112/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2009 privind numirea domnului Vlad Marcoci în funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 112/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1120/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1120/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 1121/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1121/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. i) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007

 • Decizia nr. 1122/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1122/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1123/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1123/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1124/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1124/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 1125/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1125/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1126/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1126/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1127/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1127/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. 8 fraza a doua, raportate la cele ale art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1128/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1128/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1129/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1129/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 113/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, 11, 26, 31-36, 47 şi 107 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 113/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2009 pentru numirea domnului Liviu Harbuz în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 1130/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1130/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1131/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1131/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1132/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1132/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, şi ale art. 1 pct. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitori instituţii publice

 • Decizia nr. 1133/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1133/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1134/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1134/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1135/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1135/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală