• Decizia nr. 546/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 546/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 546/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 417/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Jecu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 547/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil

 • Decizia nr. 547/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 547/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorescu Gheorghe din funcţia de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 548/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 548/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 548/2009 pentru transferul, în interesul serviciului, al doamnei Ţârlea Rodica din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de şef serviciu pentru Serviciul administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu

 • Decizia nr. 549/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 3 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 549/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 549/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 55/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2009 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Decizia nr. 55/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2009 privind împuternicirea domnului comisar şef de poliţie Ţăgorean Petru de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 550/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 550/2009 pentru suspendarea domnului Ioniţă Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 550/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 551/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 551/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 502/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 551/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31, art. 33, art. 41, art. 53, art. 54, art. 61 şi art. 65 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 552/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) şi ale art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 552/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 552/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Nistor Mircea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 553/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 553/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Jîjîie Antonel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 553/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 554/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 554/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 554/2009 pentru eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 555/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 555/2009 pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 555/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, 17-19, 23, 24, 27-29, 33 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 556/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002

 • Decizia nr. 556/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 556/2009 pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 557/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, ale art. 3 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, precum şi ale art. 101 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 557/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 557/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STRASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 557/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 557/2009 pentru numirea domnului Mirel Amariţei Mircea în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 558/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 558/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 558/2009 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Oprea Mica, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 559/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 559/2009 privind eliberarea domnului Vasile Emilian Cutean din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 559/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 559/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 559/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 56/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2009 pentru numirea domnului chestor de poliţie Tobă Petre în funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 56/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2009 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 560/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 560/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Decizia nr. 560/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 561/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 561/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 561/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) raportat la anexa A pct. 1-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 562/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 562/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 562/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30, art. 31, art. 311, art. 32, art. 33 şi art. 34 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a celor ale art. 49 şi art. 50 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 563/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 563/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 563/2009 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 564/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 564/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 564/2009 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Constanţa Pană, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 565/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 565/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Handolescu Anuţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 565/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 56 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 566/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (5) şi art. 11 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 566/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 566/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Grigore Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 567/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Decizia nr. 567/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 567/2009 pentru numirea doamnei Coruţ Cristina Ecaterina în funcţia de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 568/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, a art. 1 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a ordonanţei în întregul ei

 • Decizia nr. 568/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 568/2009 privind detaşarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor în funcţia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Decizia nr. 569/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 569/2009 privind detaşarea domnului Constantin Cristian Baci de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pe funcţia de secretar general adjunct

 • Decizia nr. 569/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 • Decizia nr. 57/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.846 şi art. 1.847 din Codul civil şi ale art. 674 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 57/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2009 pentru numirea domnului chestor general de poliţie Ardelean Virgil în funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, asimilată funcţiei de secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 570/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 570/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de secretar general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 570/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 571/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 571/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 571/2009 privind promovarea temporară a domnului Cristian Vintilă în funcţia publică de secretar general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 572/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 572/2009 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei acordate Societăţii Comerciale QUICK Insurance Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 572/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), ale art. 22 şi art. 25 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 572/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 572/2009 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Clăbescu Doru Eduard, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 573/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 573/2009 privind retragerea autorizaţiei acordate Societăţii Comerciale MAFF Asigurări Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 573/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 573/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 573/2009 privind eliberarea domnului Cristian Tarara din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Decizia nr. 574/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 574/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 574/2009 pentru numirea domnului Robert Constantin Ionescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Decizia nr. 575/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 575/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 575/2009 pentru numirea domnului Adrian Victor Vevera în funcţia de consilier personal al primului-ministru în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 575/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 575/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BRAIN INSURANCE GROUP – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 576/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 576/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 576/2009 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Antonel Jîjîie din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 577/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 577/2009 privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 577/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 578/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 578/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 578/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 500/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 579/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 579/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 579/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 şi art. 336 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 58/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 58/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 58/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 58/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2009 pentru eliberarea domnului Eugen Ciorici din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 580/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 580/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 580/2009 privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în funcţia publică de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 581/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 581/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Constantin Adrian din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 581/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 582/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 582/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 582/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Luchiniuc Aurica, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 583/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 583/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii de intermediere în asigurări a Societăţii Comerciale Epm România – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 583/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 190 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 583/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 583/2009 pentru eliberarea domnului Octavian Ioan Atanase Bellu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 584/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 584/2009 privind detaşarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 584/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 585/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 285 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 585/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 585/2009 pentru eliberarea domnului Liviu Mănăilă-Maximean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 586/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 586/2009 pentru numirea domnului Tudor Totu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 586/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 587/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 şi 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi a prevederilor art. 34 şi 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 587/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 587/2009 privind acordarea funcţiei onorifice de înalt reprezentant pentru protecţia şi îngrijirea copilului Baroanei Emma Nicholson de Winterbourne

 • Decizia nr. 588/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 588/2009 privind înfiinţarea şi componenţa Consiliului pentru Raţionalizarea Cheltuielilor Publice