• Decizia nr. 503/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 504/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 504/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 504/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Gati Ştefan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 505/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 505/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dezsi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 505/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul ei

 • Decizia nr. 506/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 506/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ostropel Lilian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 506/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b), art. 78 alin. (4), art. 80 alin. (1) şi art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 506/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 506/2009 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei Societăţii Comerciale Accept Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 507/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 507/2009 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Cosmoiu Gheorghe, persoană semnificativă la Societatea Comercială Accept Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 507/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 507/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 507/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) şi art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 508/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 508/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Handolescu Anuţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 508/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 508/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 508/2009 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Ciocoiu Cristian Mirel, persoană semnificativă la Societatea Comercială Accept Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 509/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 509/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marossy Zoltan Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 509/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 51/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. d) şi f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 51/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2009 pentru numirea domnului comisar şef de poliţie Trifan Florea Tiberiu în funcţia de şef al Departamentului Schengen de la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 510/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 510/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 510/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 511/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 511/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Petre Gigi din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect

 • Decizia nr. 511/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 512/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 512/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cîrcei Iulia din funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 512/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 513/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 513/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect în funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 513/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 513/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 513/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială TRUST-ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 514/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 514/2009 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AMTEC Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 514/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale art. 94 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 95 alin. (1) şi art. 96 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 514/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 514/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Ţârlea Rodica în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 515/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 515/2009 pentru eliberarea domnului Simedru Dan Coriolan din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 515/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 516/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decizia nr. 516/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 516/2009 privind numirea domnului Stoica Ion în funcţia publică de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 517/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 517/2009 privind numirea domnului Ghimpău Aurelian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 517/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, precum şi a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 518/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 518/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 518/2009 privind numirea domnului Teodorescu Octav-Virgiliu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 519/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 519/2009 privind desemnarea domnului Marian Neagu să exercite, cu caracter temporar, atribuţiile secretarului general al Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Decizia nr. 519/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 52/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2009 privind împuternicirea domnului chestor de poliţie Stoica Ion de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 52/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum şi a prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 520/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 520/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 424/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ghica Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 520/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) şi (3), art. 4, art. 60 lit. a) şi art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 521/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 521/2009 privind trecerea domnului Anghel Ion din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 521/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 522/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 522/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Coman Cornel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 522/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 9 alin. (1), art. 10 şi art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 523/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 523/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 523/2009 privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 524/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 524/2009 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Decizia nr. 524/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

 • Decizia nr. 525/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (7) şi art. 17 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 525/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 525/2009 privind numirea domnului Adrian Radu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 526/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 526/2009 privind numirea domnului Constantin Adrian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 526/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 din Codul penal

 • Decizia nr. 527/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 527/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 510/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 527/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 528/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 528/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 421/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 528/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 529/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 529/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 529/2009 privind eliberarea doamnei Ştefana Aghergheloaei din funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 53/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 53/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2009 privind împuternicirea domnului chestor de poliţie Cuhutencu Ion de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 530/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 530/2009 privind promovarea temporară a doamnei Modiga Georgeta în funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 530/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 531/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 531/2009 pentru suspendarea domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 531/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 531/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 531/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NETRISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 532/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 532/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 532/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 532/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 532/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Coman Cornel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 533/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 533/2009 privind eliberarea domnului Gheorghe Bogdan din funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 533/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 din Codul penal

 • Decizia nr. 534/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 534/2009 pentru suspendarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 534/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 535/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 535/2009 privind eliberarea domnului Ioan Nani din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 535/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 536/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 536/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 536/2009 privind numirea domnului Mircea Ioan Pavelescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 537/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 537/2009 privind eliberarea domnului Mihai Puia din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 537/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 538/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 538/2009 privind numirea domnului Corneliu Ceică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 538/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 539/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 539/2009 privind revocarea domnului Horia-Marius Căliminte din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 539/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 376, art. 399 alin. 3 şi art. 578 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 54/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2009 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 54/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2009 privind împuternicirea domnului chestor de poliţie Tudor Dănuţ de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 540/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 540/2009 privind numirea domnului Eugen Georgescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 540/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 şi 4, art. 361 alin. 2 şi 3 şi art. 3851 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 541/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 541/2009 privind acordarea funcţiei onorifice de Înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă domnului Jeremy Staniforth

 • Decizia nr. 541/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 542/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 542/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 542/2009 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 543/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 543/2009 privind promovarea temporară a doamnei Comşa Corina-Nicoleta în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 543/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 544/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 544/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Pora Zamfira din funcţia de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 544/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 545/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

 • Decizia nr. 545/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 545/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 432/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cupşan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului