• Decizia nr. 460/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 4 alin. (2) teza întâi partea finală din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Decizia nr. 461/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) teza întâi partea finală din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Decizia nr. 461/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Dezsi Attila în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 462/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Gati Ştefan în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 462/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 463/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2009 pentru numirea domnului Roman Vasile Cristian în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 463/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 464/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 464/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2009 pentru eliberarea domnului Martinescu Marius-Tiberiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 465/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2009 pentru numirea domnului Martinescu Marius-Tiberiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 465/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 466/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2009 privind înlocuirea preşedintelui şi a unui membru ai Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 466/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 467/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 41/2006 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit Accelerarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor

 • Decizia nr. 467/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale

 • Decizia nr. 468/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2009 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Ioan Anton Paulescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de şef al oficiului prefectural Caransebeş din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin

 • Decizia nr. 468/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 şi art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 469/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 469/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi a părţii introductive a art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 211/2001

 • Decizia nr. 47/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2009 pentru numirea domnului Fifor Mihai Viorel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 47/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 • Decizia nr. 470/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bud Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 470/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 • Decizia nr. 471/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 471/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2009 pentru eliberarea domnului comisar-şef de poliţie Trifan Florea Tiberiu din funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 472/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2009 pentru numirea domnului Nicolae Şerban în funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 472/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Decizia nr. 473/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2009 pentru eliberarea domnului Csutak-Nagy Laszlo din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 473/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 474/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 • Decizia nr. 474/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2009 pentru numirea domnului Mihai Puia în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 475/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2009 privind promovarea temporară a domnului Ioan Hidegcuti în funcţia publică de secretar general al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 475/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 476/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 476/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2009 privind numirea domnului Dumitrache Bogdan Mircea în funcţia publică de secretar general al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 477/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Popa, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 477/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 478/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 478/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 478/2009 pentru eliberarea domnului Dincă Dragoş Valentin din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 479/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2009 pentru numirea domnului Dumitru Gheorghe Mircea Coşea în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 479/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 48/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2009 pentru numirea domnului Moldovan Nicolae în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 48/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 480/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2009 privind numirea domnului Sorin Florea în funcţia de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 480/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 481/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) şi art. 79 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 481/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2009 privind eliberarea domnului Nicu Marcu din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 482/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2009 privind numirea domnului Adrian Cucu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 482/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 483/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 483/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2009 privind eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 484/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2009 privind promovarea temporară a domnului Robert Marius Cazanciuc în funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 484/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 172 alin. 1, art. 224 alin. 1 şi 3 şi art. 916 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 484/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 484/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PREMIER-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 485/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 • Decizia nr. 485/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Culeţu Dănuţ, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 486/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 406/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Niţu Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 486/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 şi art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 487/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală

 • Decizia nr. 487/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2009 pentru eliberarea domnului Adrian Toader din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 488/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 488/2009 pentru numirea domnului Viorel Alexandru în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 488/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 489/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 631 din Codul penal

 • Decizia nr. 489/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 489/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Ostropel Lilian în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 49/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 49/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2009 pentru numirea domnului Stancu Radu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 490/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 490/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 490/2009 privind revocarea domnului Niculae Aurel din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 491/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 491/2009 privind numirea domnului Ramiro Angelescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 491/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 492/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 492/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 492/2009 privind numirea doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 493/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 493/2009 pentru eliberarea domnului Iuliu Păcurariu din funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 493/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 494/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 494/2009 pentru numirea domnului Iuliu Păcurariu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 494/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 495/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 400/2004

 • Decizia nr. 495/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 495/2009 pentru numirea domnului Mihai Mohaci în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 496/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 496/2009 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

 • Decizia nr. 496/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 497/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 497/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 497/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 • Decizia nr. 498/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 498/2009 pentru eliberarea domnului Traian Abrudan din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 498/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 499/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 499/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 499/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nicu Marcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 5/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv – din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 5/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2009 privind eliberarea domnului Fodor Ludovic din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 5/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2009 pentru completarea anexei la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 5/2009, Senatul României

  Decizia nr. 5/2009 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 50/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2009 pentru numirea domnului Vrabie Cătălin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 50/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 50/2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 50/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 500/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 500/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 500/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 501/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 501/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 501/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 502/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 502/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 502/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 503/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 503/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Arjoca Sorin Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului