• Decizia nr. 42/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 42/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 42/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la determinarea modului de aplicare a pedepsei ce urmează a fi executată în ipoteza în care instanţa este învestită, prin acelaşi act de sesizare, cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior, iar cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 420/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 420/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141, art. 145 alin. 23 şi art. 1451 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 421/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 421/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 422/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 422/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 190 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 423/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35, ale art. 37 alin. (4) şi ale art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a celor două acte normative, în ansamblul lor

 • Decizia nr. 423/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Grigore Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 424/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ghica Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 424/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 425/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 425/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Eţcu Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 425/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 425/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 426/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitru Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 426/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49-52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 427/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 427/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitrescu Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 428/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Drăgănescu Ovidiu-Virgil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 428/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) şi (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) şi (4) şi art. 259 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 429/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 429/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Donţu Adriana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 43/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

 • Decizia nr. 43/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 43/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la competenţa instanţei penale, învestită cu judecarea infracţiunilor prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, de a soluţiona acţiunea civilă alăturată celei penale

 • Decizia nr. 43/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2009 pentru mobilitatea în interes public, prin modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Mircea Alexandru, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 430/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 430/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 431/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Didilescu Silviu George, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 431/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 432/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 432/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cupşan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 433/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Culeţu Dănuţ, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 433/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a prevederilor titlului VII din Codul civil

 • Decizia nr. 434/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 434/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Crăiţă Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 435/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Crăciun Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 435/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 436/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 436/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Clăbescu Doru Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 437/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 437/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 437/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat şi ale art. 6 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

 • Decizia nr. 438/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 438/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bud Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 438/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 439/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 • Decizia nr. 439/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 439/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Bondi Gyongyike, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 44/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi ale art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 44/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2009 pentru mobilitatea în interes public, prin modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Roman Cristian Constantin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 44/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 44/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea plângerii formulate, în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, de persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată, dacă aceasta solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori prin dispoziţia cuprinsă în rechizitoriu

 • Decizia nr. 44/2009, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 44/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 440/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 252 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 440/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 440/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bercean Pamfil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 441/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 441/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bedrosian Laviniu-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 441/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 442/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 442/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 442/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Banţa Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 443/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 443/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Balaban Alexandru-Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 443/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 444/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) şi (10), art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 444/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 444/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Andrei Cosmin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 444/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 444/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EMIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 445/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ladanyi Arpad, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 445/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 446/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sereş Petru Albert, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 446/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 447/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 447/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2009 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Dumitru Paşniciuc din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar al judeţului Suceava

 • Decizia nr. 448/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2009 pentru numirea domnului Mihai Lucan în funcţia de consilier personal al primului-ministru în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 448/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 449/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • Decizia nr. 449/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 449/2009 privind eliberarea domnului Dezsi Iosif Zoltan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 45/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 572 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 45/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 45/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141, raportate la dispoziţiile art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004, aprobată prin Legea nr. 210/2004, referitoare la recalcularea rentei veteranilor de război cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, începând cu luna martie 2004

 • Decizia nr. 45/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2009 pentru eliberarea doamnei comisar şef de poliţie Alexe Irina din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 450/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 450/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 450/2009 privind numirea domnului Vasile Munteniţă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 451/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 451/2009 pentru numirea domnului Claudiu Tudorel Preoteasa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 451/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 452/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 452/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 452/2009 privind eliberarea domnului Cristian Irinel Munteanu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 453/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 453/2009 privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Decizia nr. 453/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Decizia nr. 454/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 454/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 454/2009 privind eliberarea domnului Puiu Nicolae Fesan din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 455/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 455/2009 privind numirea domnului Vasile Emilian Cutean în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 455/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 456/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 456/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 456/2009 pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 457/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 457/2009 pentru numirea domnului Şerban Ursu în funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 457/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 458/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006

 • Decizia nr. 458/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2009 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al domnului Dorin-Liviu Nistoran

 • Decizia nr. 459/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2009 privind constatarea încetării mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa

 • Decizia nr. 459/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 459/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 459/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii de intermediere în asigurări a Societăţii Comerciale Sigma Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 46/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 46/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la acordarea sporului de confidenţialitate judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, în raport de dispoziţiile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2001

 • Decizia nr. 46/2009, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 46/2009 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

 • Decizia nr. 46/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2009 pentru eliberarea domnului Albu Petru din funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 46/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 460/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 460/2009 privind constatarea încetării mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al doamnei Meran Codruţa Georgeta