• Decizia nr. 34/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2009 pentru eliberarea domnului Eugen Teodorovici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 34/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 34/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 132 din Codul penal în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar asistenţa juridică este obligatorie conform art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 340/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 340/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Clăbescu Doru Eduard în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 340/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 341/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) şi art. 174 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 299 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 341/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2009 privind numirea doamnei Maria Moţa în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

 • Decizia nr. 342/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2009 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 342/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1), (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 343/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 343/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2009 privind numirea domnului Şerban Ilie-Cornel în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 344/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 344/2009 privind împuternicirea domnului comisar-şef de poliţie Ghimpău Aurelian de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 344/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Decizia nr. 345/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 345/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2009 privind împuternicirea domnului comisar-şef de poliţie Teodorescu Octav-Virgiliu de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 346/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2009 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 346/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 347/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 alin. (2) teza întâi partea finală din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Decizia nr. 347/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2009 privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 348/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2009 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 348/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 349/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 349/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2009 privind eliberarea domnului Cojanu Gheorghe din funcţia de secretar general adjunct al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 35/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2009 pentru eliberarea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 35/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 35/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind încadrarea juridică a faptei de omor urmate de dezmembrarea ori incendierea cadavrului în scopul ascunderii omorului- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 35/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) şi ale art. 55 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 35/2009, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 35/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 350/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2009 privind eliberarea domnului chestor general de poliţie Andreescu Anghel din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 350/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 351/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) teza a doua din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 351/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2009 privind numirea domnului chestor de poliţie Făinişi Cristian în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 352/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2009 privind promovarea temporară a doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 352/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 222 alin. 7 şi art. 223 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 353/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 353/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Balaban Alexandru-Gabriel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 354/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Bud Radu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 354/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) şi art. 60 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 355/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Ladanyi Arpad în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 355/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83, art. 84 şi art. 864 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 30 alin (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 356/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Oprea Mica în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 356/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 357/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Tămăşoi-Moisil Radu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 357/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 358/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 358/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Luchiniuc Aurica în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 359/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Tuţu Dumitru Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 359/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 36/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind incidenţa legii de graţiere în cazul pedepselor aplicate pentru fapte a căror încadrare juridică în infracţiuni a evoluat în timp, respectiv în cazul infracţiunilor la regimul vamal, prevăzute în art. 72 şi 73 din Legea nr. 30/1978, iar, ulterior, în art. 175-181 din Legea nr. 141/1997- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 36/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 36/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2009 pentru numirea domnului Gheorghe Gherghina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 36/2009, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 36/2009 privind stabilirea formei, dimensiunilor şi a conţinutului firmei cabinetelor medico-dentare

 • Decizia nr. 360/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Bedrosian Laviniu-Eduard în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 360/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 361/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 21 din Codul penal

 • Decizia nr. 361/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Chirică Lefter în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 362/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2009 privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

 • Decizia nr. 362/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi ale art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 363/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 363/2009 privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societăţii EUREKO ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 363/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2009 privind eliberarea domnului Eugen Coifan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 363/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 364/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 364/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2009 privind numirea doamnei Iustina Radu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 364/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 364/2009 privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societăţii CLAL România Asigurări Reasigurări

 • Decizia nr. 365/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2009 privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 365/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 366/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 366/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2009 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Deaconescu Ionuţ Cătălin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin acordul părţilor

 • Decizia nr. 367/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2009 privind numirea domnului Gheorghe Pleşa în funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, prin transfer la cerere

 • Decizia nr. 367/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 368/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), art. 10 lit. b), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 368/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2009 privind eliberarea, la cerere, a domnului Şerban Ilie-Cornel din funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 369/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Pricăjan Dan-Aurel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 369/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

 • Decizia nr. 37/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2009 pentru numirea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 37/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind raportul dintre infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului prevăzută de art. 306 din Codul penal şi infracţiunile de lovire sau alte violenţe, de vătămare corporală şi de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute în art. 180, 181 şi 189 din acelaşi cod, sub aspectul încadrării lor juridice în unul sau mai multe dintre textele de lege menţionate- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 37/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 • Decizia nr. 370/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Rizescu Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 370/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 371/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 371/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Abrudan Traian în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 372/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Sârb Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 372/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 373/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Fudulaiche Mircea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 373/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81-84 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 374/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Arjoca Sorin-Gabriel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 374/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 375/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 375/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Marossy Zoltan-Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 375/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 376/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Handolescu Anuţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 376/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 376/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 376/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PINTILIE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 377/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 377/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2009 privind promovarea temporară a domnului Petre George Pavelescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 378/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2009 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 378/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (3) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 379/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 379/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2009 privind eliberarea domnului Valică Gorea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Nucleare

 • Decizia nr. 379/2009, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 • Decizia nr. 38/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 38/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 38/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri- SECŢIILE UNITE -