• Decizia nr. 3/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 3/2009 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 3/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Veţel-Deva, judeţul Hunedoara

 • Decizia nr. 3/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea pedepsei ce determină calculul termenului de reabilitare judecătorească în cazul pedepselor rezultante prin cumul aritmetic ca urmare a revocării suspendării condiţionate sau prin cumul juridic în cazul concursului de infracţiuni

 • Decizia nr. 3/2009, Senatul României

  Decizia nr. 3/2009 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26 iulie-2 august 2009

 • Decizia nr. 30/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 30/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind aplicarea dispoziţiilor art. 661 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, referitor la emiterea mandatului de urmărire internaţională în vederea extrădării

 • Decizia nr. 30/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 57 şi ale art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 30/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Victor Giosan din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 300/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2009 pentru numirea doamnei Natalia Elena Intotero în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 300/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 301/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2009 pentru numirea doamnei Adina Petrescu în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 301/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 302/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 302/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2009 privind numirea membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a preşedintelui Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 • Decizia nr. 302/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 302/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BOAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 303/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen

 • Decizia nr. 303/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 304/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 304/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Drăgănescu Ovidiu-Virgil în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 305/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorgy Ervin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect

 • Decizia nr. 305/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 306/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 306/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 306/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 306/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ALPINA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 307/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 307/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AS INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 307/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 307/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2009 privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 308/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 308/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 309/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2009 pentru numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 309/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 31/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2009 pentru eliberarea doamnei Cornelia Harabagiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 31/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 31/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 31/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind aplicarea dispoziţiilor art. 483 alin. 3 şi art. 485 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală referitoare la caracterul şedinţei de judecată în cazul în care inculpatul, minor la data săvârşirii faptei, a devenit ulterior major- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 310/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2009 pentru numirea domnului Călin Emilian Hintea în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 310/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, art. 480 şi art. 1436 din Codul civil

 • Decizia nr. 311/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2009 pentru numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 311/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil

 • Decizia nr. 312/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4, 6 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 312/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 312/2009 pentru numirea domnului Ionel Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 313/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 313/2009 pentru numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 313/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 şi art. 402 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 314/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 314/2009 pentru numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 314/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 315/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 315/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2009 pentru numirea domnului Mihai-Constantin Şeitan în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 316/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 316/2009 pentru numirea doamnei Raluca-Elena Irofti în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 316/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 317/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 şi art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 317/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 317/2009 pentru numirea doamnei Andreea Maria Vass în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 318/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 318/2009 pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 318/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 şi art. 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 319/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2009 pentru numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 319/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 32/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 32/2009 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale CAPITAL ALLIANCE INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 32/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 32/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2009 pentru eliberarea domnului Gheorghe Albu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 320/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 320/2009 pentru numirea domnului Iuliu Păcurariu în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 320/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Decizia nr. 321/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 321/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2009 pentru numirea domnului Pal Peter în funcţia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 322/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2009 pentru numirea domnului Marius Buzea în funcţia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 322/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 323/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2009 pentru numirea doamnei Ioana Maria Muntean în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 323/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 324/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2009 privind încetarea efectelor actului de numire a domnului Ion-Mircea Plângu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 324/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, art. II alin. (2) şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 325/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 325/2009 privind aprobarea suspendării activităţii Societăţii Comerciale Marins Internaţional Insurance and Reinsurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 325/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 325/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 326/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 326/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2009 pentru numirea domnului Darius Dumitru Meşca în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 327/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2009 pentru eliberarea domnului Nicolae Opriş din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 327/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 328/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 328/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2009 pentru numirea domnului Iulius Dan Plaveti în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 329/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Izină Ionel în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 329/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 33/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2009 pentru eliberarea domnului Toke Istvan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 33/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 33/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 33/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (5), art. 87 alin. (1) lit. b) şi art. 106 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 330/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 330/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Iftimoaei Ciprian Constantin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 330/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 331/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 331/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 331/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Hegedus Ludovic-Andrei în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 332/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 332/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Gyorke Zoltan în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 332/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 333/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 333/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Dumitrescu Constantin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 334/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Marin Silviu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 334/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 335/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. 11 şi 3 şi art. 148 alin. 1 lit. a1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 335/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Barczi Gyozo Istvan în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 336/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 336/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Pora Zamfira în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 336/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1) lit. b) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 337/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 337/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Crăciun Marin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 338/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Paşniciuc Dumitru în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 338/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 339/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 339/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 339/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Marian Sergiu în funcţia publică de inspector guvernamental