• Decizia nr. 260/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Donţu Adriana în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 261/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Vasile Alecu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 261/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 262/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 262/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Iacob Lili în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 263/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Sereş Petru Albert în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 263/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 264/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 264/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Andrei Cosmin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 265/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 265/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 265/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 265/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIDO EXPERT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 266/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 266/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 267/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 267/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Didilescu Silviu-George în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 268/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 268/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 269/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 269/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Grigore Marin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 27/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2009 pentru eliberarea domnului Iulian Buga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 27/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) şi art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 27/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la soluţia ce trebuie dată de instanţă în cazul când persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate îşi retrage plângerea formulată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, precum şi dacă această soluţie este supusă căii de atac a recursului

 • Decizia nr. 270/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Ioniţă Mircea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 270/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 271/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 271/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Cupşan-Cătălin Vasile în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 272/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Diaconu Victoriţa din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect

 • Decizia nr. 272/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 273/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) şi alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 273/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Niţu Marin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 274/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2009 pentru numirea domnului Valentin Mocanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 274/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 275/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. 1 şi alin. 12, precum şi ale art. 437 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 275/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2009 privind promovarea temporară a domnului Gheorghe Nastasia în funcţia publică de secretar general al Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 276/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Virgil Ştefan Niţulescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 276/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (12) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, precum şi ale art. 1 alin. (3), art. 257 şi art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 276/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 276/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 277/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 277/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2009 pentru numirea domnului Andrei Popescu în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare

 • Decizia nr. 278/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2009 privind eliberarea domnului Alexandru Emil Aldea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 278/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 278/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 278/2009 privind modificarea anexei nr. 10 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2009, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 145/2009

 • Decizia nr. 279/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 279/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2009 privind numirea domnului Marian Enăchescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 28/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2009 pentru numirea domnului Bogdan Mazuru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 28/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 28/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, după abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006, în cazul soluţionării recursului (ca o a doua cale ordinară de atac) declarat cu privire la latura civilă a cauzei

 • Decizia nr. 280/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 280/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2009 privind promovarea temporară a domnului Mircea Cristian Staicu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 281/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

 • Decizia nr. 281/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 281/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 281/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RISK CONTROL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 282/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Banţa Victor în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 282/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 283/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Hură Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 283/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 283/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EAST BRIDGE INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 283/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 284/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 284/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Romfeld Maria-Magdolna în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 285/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Eţcu Vasile în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 285/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a) şi b), precum şi ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 286/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Vegh Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 286/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 287/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2009 pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait în funcţia de secretar de stat la Oficiul Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 287/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 raportat la art. 3853 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 288/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2009 pentru eliberarea doamnei Dorina Nicolina Isopescu din funcţia de inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi de preşedinte al consiliului de conducere al acestuia

 • Decizia nr. 288/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 481 din Codul civil şi art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 289/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 289/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2009 pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan în funcţia de inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi de preşedinte al consiliului de conducere al acestuia

 • Decizia nr. 2898/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2898/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 29/2009, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

  Decizia nr. 29/2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice

 • Decizia nr. 29/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2009 privind constatarea încetării promovării temporare în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela

 • Decizia nr. 29/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 29/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2008 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu soluţionarea în cadrul procesului penal a acţiunii civile exercitate de proprietarul autoturismului avariat de către inculpatul trimis în judecată numai pentru infracţiunea de conducere fără permis

 • Decizia nr. 290/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2009 pentru numirea domnului Lucian Şova în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 290/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 291/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2009 pentru eliberarea doamnei Tonk Gabriela din funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 291/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 291/2009 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Ion Vătafu, director executiv la Societatea Comercială IV – Broker de asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 291/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (3) şi (10) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 292/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 292/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 292/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare a Societăţii Comerciale IV – Broker de asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 292/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2009 pentru numirea doamnei Luminiţa Anghel în funcţia de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 293/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2009 privind eliberarea doamnei Ingrid Luciana Popa-Mocanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 293/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi art. IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 293/2009, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 294/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 294/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2009 privind eliberarea domnului Mihnea Iuoraş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 295/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2009 privind numirea domnului Andrei-Răzvan Micu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 295/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 296/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2009 pentru numirea domnului Şerban Ursu în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 296/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 297/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2009 privind numirea domnului Cristian Morărescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 297/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • Decizia nr. 298/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 298/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2009 pentru eliberarea domnului Nicu Băjan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 299/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2009 pentru numirea doamnei Maria Elena Teodorescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 299/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 3/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 3/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ervin Zoltan Szekely din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii