• Decizia nr. 223/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 224/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 224/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2009 pentru eliberarea domnului Roatiş Cheţan Radu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 2246/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2246/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

 • Decizia nr. 225/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2009 pentru numirea domnului Marian Zlotea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 225/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 226/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 226/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2009 pentru modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 227/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2009 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 227/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Decizia nr. 228/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 228/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2009 pentru numirea domnului Constantin Axinia în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 229/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Simedru Dan-Coriolan în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 229/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2009 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 23/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 23/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2009 privind numirea doamnei Laura Monica Ion în funcţia de consilier de stat la aparatul de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 23/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 230/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Platon Gavril Călin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 230/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 231/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1082 alin. 1, art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 231/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 231/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 231/2009 privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 60/2009

 • Decizia nr. 232/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 232/2009 privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 145/2009

 • Decizia nr. 232/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Dobrilă Niculina în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 232/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. f) şi lit. g) raportate la art. 85 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 232/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 232/2008 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 decembrie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore

 • Decizia nr. 233/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, dispoziţii introduse prin Legea de aprobare nr. 189/2000

 • Decizia nr. 233/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Ghica Ioan în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 233/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 233/2009 privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2009

 • Decizia nr. 234/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 234/2009 privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2009

 • Decizia nr. 234/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2009 pentru numirea doamnei Silvia Claudia Mihalcea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 234/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. c) şi art. 61 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi ale art. 78, art. 257, art. 304, art. 320 alin. 2 şi art. 327 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 235/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 235/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2009 pentru numirea domnului Bogdan Cristian Georgescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 236/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2009 privind eliberarea domnului Ion-Mircea Plângu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 236/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a capitolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 237/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 237/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2009 privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 238/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2009 privind numirea doamnei Ioana Maria Muntean în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 238/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 239/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 239/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2009 privind numirea domnului Mihai-Constantin Şeitan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 239/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 239/2009 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 58/2009

 • Decizia nr. 24/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2009 privind numirea domnului Daniel Ionel Butunoi în funcţia de consilier de stat la aparatul de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 24/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 240/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2009 pentru numirea domnului Cosmin Necula în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 240/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 240/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 240/2009 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 63/2009

 • Decizia nr. 241/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2009 pentru numirea domnului Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 241/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304 pct. 8 şi 9 şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 242/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 242/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2009 pentru numirea doamnei Doina Micşunica Dreţcanu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 243/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2009 pentru numirea domnului Andi-Petrişor Gaiu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 243/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 244/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 244/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 244/2009 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale BRD ASIGURĂRI DE VIAŢĂ – S.A.

 • Decizia nr. 244/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2009 pentru numirea domnului Valentin Adrian Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 245/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2009 pentru numirea domnului Dumitru Nancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 245/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 246/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 246/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Popa Ion în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 247/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 247/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 1 şi 3, precum şi a celor ale art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 247/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 247/2009 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2009

 • Decizia nr. 248/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 248/2009 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 60/2009

 • Decizia nr. 248/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin raportare la art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 248/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Paulescu Ioan Anton în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 249/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Lazăr Mirel-Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 249/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 249/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 249/2009 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2009

 • Decizia nr. 25/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 25/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală referitoare la termenul de soluţionare a recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale

 • Decizia nr. 25/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2009 privind constatarea încetării calităţii de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret a domnului Florentin Gust Baloşin

 • Decizia nr. 250/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Jecu Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 250/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi ale art. 2761 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 251/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Bondi Gyongyike în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 251/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 252/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Nechiti Doru Marius în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 252/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 252/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 252/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONFISIO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 253/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 253/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIFORT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 253/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. e) şi art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 253/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 254/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 254/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 255/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 255/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 256/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Levente-Akos Horvath în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 256/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 257/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 • Decizia nr. 257/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Nadolu Mircea-Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 258/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Scripăţ Constantin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 258/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 258/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 258/2009 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale BERTA Broker de asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 259/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 259/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Merchea Manole în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 26/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2009 pentru eliberarea doamnei Mihaela-Claudia Luca din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 26/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 26/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema dacă, în cazul admiterii plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, menţiunile la care se face referire în teza finală a acestui text de lege trebuie făcute numai în considerentele hotărârii sau şi în dispozitivul acesteia

 • Decizia nr. 260/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), (2) şi (4)-(11), art. 11 şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare