• Decizia nr. 187/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2009 pentru numirea doamnei Ileana Savu în funcţia de secretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Decizia nr. 187/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 188/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Decizia nr. 188/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2009 privind numirea domnului Gabriel Bădescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Decizia nr. 189/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2009 pentru numirea domnului Bogdan Lucian Aurescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 189/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 19/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 19/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2009 privind eliberarea domnului Florin-Ovidiu Dobleagă din funcţia de secretar de stat, şeful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 190/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2009 pentru eliberarea domnului Bogdan Găbudeanu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 190/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 191/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2009 pentru numirea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 191/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 192/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 192/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2009 privind eliberarea doamnei Ingrid Zaarour din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 193/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2009 privind numirea doamnei Ancuţa Gianina Opre în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 193/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 194/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 194/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2009 privind promovarea temporară a doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 195/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2009 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Carmen Filipescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 195/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 195/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 195/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 196/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 196/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Ciubotaru din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 197/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2009 pentru numirea domnului Alexandru Pătruţi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 197/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 247 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 198/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3), art. 171, art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 198/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 198/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BUSINESS BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 198/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a doamnei Corina Georgeta Chertes în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 199/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2009 privind numirea domnului Iuliu Păcurariu în funcţia de consilier personal în cadrul Cabinetului Primului-Ministru aflat în structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 199/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 2/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 2/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Băneşti-Movila, judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 2/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Antonel Tănase din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 2/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 2/2009, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

 • Decizia nr. 2/2009, Senatul României

  Decizia nr. 2/2009 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-27 iunie 2009

 • Decizia nr. 2/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii caracterului public sau nu al şedinţei de judecată în care se soluţionează cererea de liberare provizorie sub control judiciar

 • Decizia nr. 20/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, referitor la posibilitatea acordării şi cuantificării drepturilor băneşti reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare

 • Decizia nr. 20/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2009 privind eliberarea domnului Răzvan Orăşanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 20/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la temeiul reducerii pedepsei, pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, în cazul constatării de circumstanţe atenuante

 • Decizia nr. 20/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Decizia nr. 200/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 200/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2009 pentru numirea domnului Ioan Cristian Haiduc în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 200/2009, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 200/2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 201/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2009 pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 201/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi art. 399 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 202/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 202/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2009 pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 203/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2009 pentru numirea domnului Vasile Puşcaş în funcţia de şef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 203/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 203/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 203/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SPOT INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 204/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 204/2009 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Asiana – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 204/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 204/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2009 pentru numirea domnului Sorin Alăzăroaie în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 205/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2009 privind promovarea temporară a doamnei Virginia Ştefănică în funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 205/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 206/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 şi art. 360 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 206/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2009 pentru eliberarea domnului Nagy Zoltan Levente din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 207/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2009 pentru numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 207/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 208/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 208/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 209/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2009 pentru numirea doamnei Adriana Doina Pană în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 209/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 21/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 21/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2009 privind numirea domnului Cornel Hamza în funcţia de consilier de stat la aparatul de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 210/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2009 pentru numirea domnului Stelian Borzea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 210/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. b) teza a doua şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 2102/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2102/2009 pentru examinarea recursului declarat de Societatea Comercială KART CONSTRUCT – S.R.L. Cluj-Napoca împotriva Sentinţei civile nr. 712/2008 din 13 noiembrie 2008 a Curţii de Apel Cluj – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal

 • Decizia nr. 211/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 211/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2009 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 212/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2009 privind promovarea temporară a domnului Miron Moldovan în funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 212/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 213/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi art. 88 alin. (1), (2) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 213/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2009 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 214/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2009 privind desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi pentru Tribunalul de Primă Instanţă în Avizul 1/08

 • Decizia nr. 214/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 215/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 215/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 216/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2009 privind revocarea Deciziei primului-ministru nr. 45/2009 pentru eliberarea doamnei comisar şef de poliţie Alexe Irina din funcţia de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi încetarea aplicabilităţii Deciziei primului-ministru nr. 55/2009 privind împuternicirea domnului comisar şef de poliţie Ţăgorean Petru de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 216/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 731 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 217/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi ale art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 217/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2009 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Decizia primului-ministru nr. 208/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 218/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2009 pentru eliberarea domnului Botez C. Constantin din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 218/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 93 alin. (2), (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 219/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 219/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2009 pentru eliberarea domnului Emil Benţan din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 22/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2009 privind numirea domnului Andrei Rizoiu în funcţia de consilier de stat la aparatul de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 22/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 22/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2008 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea art. 48 alin. 1 lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală, în legătură cu compatibilitatea judecătorului care a soluţionat propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale de a participa ulterior, în aceeaşi cauză, la soluţionarea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive

 • Decizia nr. 22/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 22/2009 privind aprobarea conducătorului executiv, închiderea unui punct de lucru şi reluarea activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 220/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 220/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale L.M.C. ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 220/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 220/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2009 pentru numirea domnului Ioan Nani în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 221/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2009 pentru numirea domnului Ion Mînzînă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 221/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 222/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 222/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 222/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 222/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Octavian Ioan Atanase Bellu în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 223/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2009 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Kovacs Peter în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret