• Decizia nr. 1/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2009 privind eliberarea, la cerere, a domnului Alfred Bulai din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Decizia nr. 1/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 lit. d) şi ale art. 255 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Zamfira, judeţul Prahova

 • Decizia nr. 1/2009, Senatul României

  Decizia nr. 1/2009 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2009, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2009 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 1/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2009 pentru examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu stabilirea organului judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în cazul în care prim-procurorul a admis-o, a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului care a dat tot o soluţie de netrimitere în judecată

 • Decizia nr. 1/2009, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2009 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 10/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 10/2009 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Nucet-Perşinari, judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 10/2009, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 10/2009 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 10/2009, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Decizia nr. 10/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 10/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2009 privind eliberarea domnului Cismaş Emil-George din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 10/2009, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 10/2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

 • Decizia nr. 10/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2009 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a stabili dacă examinarea admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor, încalcă dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

 • Decizia nr. 100/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2009 privind eliberarea domnului Vasile Ciurchea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 100/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1000/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, art. 215 alin. 2 şi 5 din Codul penal, precum şi art. 377 şi art. 378 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1001/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1001/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1001/2009 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale NET CONSULTANŢĂ UFS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1002/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1002/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1003/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1003/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1004/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1004/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1005/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1005/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1006/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1006/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1007/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1007/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1008/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1008/2009 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

 • Decizia nr. 1009/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1009/2009 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 89 alin. (1), (3) şi (8), precum şi ale art. 114 şi 115 din Regulamentul Senatului

 • Decizia nr. 101/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 101/2008, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condiţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Decizia nr. 101/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2009 privind numirea domnului Irinel Popescu în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 1010/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1010/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1011/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1011/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1011/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1011/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 215 alin. (1) şi (3) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1012/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1012/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) şi (4) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000

 • Decizia nr. 1012/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1012/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1013/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1013/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1013/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1013/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal

 • Decizia nr. 1014/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1014/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1014/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1014/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AAA – FURGON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1015/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1015/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1015/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1015/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1016/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1016/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1016/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1016/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MARKRON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1017/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1017/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1018/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1018/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 44 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1019/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1019/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1019/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1019/2009 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PREVENT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 102/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2009 pentru numirea domnului Cătălin Aurelian Roşculete în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 102/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1020/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1020/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1021/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1021/2009 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale ERGO ASIGURĂRI DE VIAŢĂ – S.A.

 • Decizia nr. 1021/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1021/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1022/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1022/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1022/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1022/2009 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS – S.R.L.

 • Decizia nr. 1023/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1023/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1024/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1025/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1025/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1026/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1026/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1027/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1027/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1028/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1028/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1028/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1028/2009 privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societăţii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. referitoare la cesiunea de părţi sociale, noi asociaţi semnificativi, numirea administratorilor şi reluarea activităţii

 • Decizia nr. 1029/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1029/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 109 alin. (2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 103/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 11 alin. (1) lit. g) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 103/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2009 pentru eliberarea domnului Corneliu Dobriţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 1030/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1030/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1031/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 1032/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. 1 şi art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1033/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1033/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1034/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1034/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1035/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1035/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1036/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1036/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1037/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1037/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 1038/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1038/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1039/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1039/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 104/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2009 privind numirea domnului Aurel Ionel Lascu în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 104/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1040/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1040/2009 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 154, art. 155 şi art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 1041/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1041/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1042/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1043/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1043/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1043/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1043/2009 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Eurolife Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1044/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1045/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 42 alin. 1 şi art. 43 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1046/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1046/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1047/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1047/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 1048/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1048/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 şi art. 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1049/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1049/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 105/2009, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2009 privind numirea domnului Viorel Oancea în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 105/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1050/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1050/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1051/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1051/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 lit. b) teza finală din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1052/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1052/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1053/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1053/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1054/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1054/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27, art. 28 şi art. 29 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 1055/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1055/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1056/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1056/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1057/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1057/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1058/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1058/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1059/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1059/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 1434 alin. 1 din Codul civil