24 Aprilie, 2019
  • Condiţia din 15.06.2009, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

    Condiţia privind auditorii, obiectivele auditului, conţinutul minimal al raportului de audit şi setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit din 15.06.2009

  • Condiţia din 19.12.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Condiţia de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte – masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi a certificatului pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte – masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum şi cele de verificare şi supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului din 19.12.2008

  • Condiţia din 30.09.2009, Guvernul României

    Condiţia de introducere pe piaţă a generatoarelor de aerosoli din 30.09.2009