24 Aprilie, 2019
 • Amendamentul din 18.04.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul la Acordul-cadru de împrumut din data de 10 ianuarie 2006, referitor la F/P 1525 (2005) privind locuinţele sociale din 18.04.2008 1)

 • Amendamentul din 11.07.2008, Ministerul Apărării

  Amendamentul la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998, din 11.07.2008

 • Amendamentul din 17.03.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 1/2009 convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006

 • Amendamentul din 20.11.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2008 şi la Washington la 11 noiembrie 2008 şi, respectiv, la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Amendamentul din 05.11.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 30 septembrie 2008 şi 5 noiembrie 2008 şi la Washington la 9 octombrie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003

 • Amendamentul din 12.12.2008, Guvernul României

  Amendamentul convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2008 şi la Luxemburg la 22 decembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 13.02.2008, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Amendamentul la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.219(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.166(56) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 13 iulie 2007, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin privind cea de-a cincizeci şi şasea sesiune a sa – MEPC 56/23/Add.1/Corr.1 din 13 februarie 2008

 • Amendamentul din 03.12.2008, Agenţia Nucleară

  Amendamentul la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare din 03.12.2008

 • Amendamentul din 29.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul conţinând schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2008 şi 29 octombrie 2008 şi la Paris în 11 decembrie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului “Iniţiativa Copiii Străzii”

 • Amendamentul din 09.12.2008, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 26 noiembrie 2008 şi la Bucureşti la 9 decembrie 2008

 • Amendamentele din 16.02.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 12 decembrie 2008 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2008 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 februarie 2009 şi la 16 februarie 2009

 • Amendamentul din 10.06.2008, Organizaţia Naţiunilor Unite

  Amendamentul la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva în 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, traduse în limba română, din 10.06.2008

 • Amendamentul din 14.01.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 14 ianuarie 2009 şi la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Amendamentul din 04.05.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Washington la 16 aprilie 2009 şi la Bucureşti la 4 mai 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Amendamentul din 10.03.2009, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la data de 22 ianuarie 2009 şi 10 martie 2009 şi la Luxemburg la data de 20 februarie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Amendamentul din 29.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti şi Washington la 31 martie 2009 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 aprilie 2009 şi la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Amendamentele din 06.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisorile semnate la Luxemburg la 24 martie 2009 şi la Bucureşti la 6 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID)-faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Amendamentul din 15.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2009 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009 şi la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa

 • Amendamentul din 15.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2009 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 • Amendamentul din 07.04.2009, Guvernul României

  Amendamentul nr. 2/2009 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Amendamentul din 05.06.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2009 şi la Washington la 29 iunie 2009 şi 10 septembrie 2009 Washington la 29 iunie 2009 şi 10 septembrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Amendamentele din 15.07.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 şi 15 iulie 2009 şi la Washington la 6 aprilie 2009 şi 22 iulie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Amendamentul din 17.02.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucureşti la 17 februarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Amendamentul din 20.05.2005, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Amendamentul cuprinzând Rezoluţia MSC.194(80) – adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, din 20.05.2005

 • Amendamentul din 08.12.2006, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Amendamentul cuprinzând Rezoluţia MSC.216(82) – adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, din 08.12.2006