26 Aprilie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97(r1)/2001, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice