25 Aprilie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” – S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Bucureşti – S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Galaţi – S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” – S.A., Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” – S.A., Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” – S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 120(r2)/2002, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 122/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ţară parteneră, la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism Caravan Motor Turism Stuttgart, în perioada 17-25 ianuarie 2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 128/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. a unor pachete de acţiuni

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 134/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 135/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 136/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 137/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 139/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 141/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 145/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 146(r1)/2002, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 149/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 151/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 152/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei Colegiul Naţional de Afaceri Interne

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 153/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 154/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 157/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 159/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 160/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 160/2008 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 161/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim – S.A. Râmnicu Vâlcea

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 165/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile – Administraţia Naţională Apele Române în domeniul public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 166/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 166/2008 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 167/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 169/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 170/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 171/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 172/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 173/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 175/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 175/2008 privind înlocuirea sintagmei «Grupul nr. 1» din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu sintagma «Grupul nr. 4» din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 176/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 177/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 178/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timişoara

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 180/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 182/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 183/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 184/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 185/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 186/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 187/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2008, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora