17 Septembrie, 2019
 • Ordinul nr. 2242/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2242/2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice şi Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului), axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 2242/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2242/2008 privind declasarea parţială a imobilului Fabrica de bere din municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 95, judeţul Iaşi

 • Ordinul nr. 2246/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2246/2008 privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 • Ordinul nr. 225/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 225/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Ordinul nr. 226/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 226/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Ordinul nr. 226/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 226/2008 privind prohibiţia pescuitului în anul 2008

 • Ordinul nr. 2260/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

 • Ordinul nr. 227/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordinul nr. 227/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 227/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale BĂIŢA – S.A. Ştei, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 227/2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 227/2008 pentru aprobarea Protocolului privind facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al pacienţilor cu acromegalie

 • Ordinul nr. 228/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 228/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST – S.A. Deva, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 2282/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2282/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 2284/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2284/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 2285/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport – partea de transport

 • Ordinul nr. 2286/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 2287/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie

 • Ordinul nr. 2288/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei, operaţiunea 4.3 Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene din cadrul axei prioritare 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 229/2008, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Ordinul nr. 229/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti

 • Ordinul nr. 23/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 23/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L

 • Ordinul nr. 23/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 23/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 2307/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2307/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

 • Ordinul nr. 2321/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2321/2008 pentru aprobarea Metodologiei de admitere a candidaţilor în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 • Ordinul nr. 2326/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2326/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

 • Ordinul nr. 233/2008, Agenţia Naţională pentru Sport

  Ordinul nr. 233/2008 privind aprobarea acordării Premiului naţional pentru sport pentru rezultate de excepţie în anul 2007

 • Ordinul nr. 2330/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2330/2008 privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 234/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 234/2008 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 234/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 234/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.237(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 235/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 235/2008 privind acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.118(74), MSC.135(76) şi MSC.178(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din anii 2001, 2002 şi, respectiv, 2004

 • Ordinul nr. 235/2008, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Ordinul nr. 235/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale Poşta Română – S.A

 • Ordinul nr. 2353/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2353/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

 • Ordinul nr. 2355/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2355/2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată

 • Ordinul nr. 2356/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2356/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2359/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2359/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

 • Ordinul nr. 236/2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

 • Ordinul nr. 236/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 236/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 236/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 236/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 236/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 236/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.204(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006

 • Ordinul nr. 2363/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2363/2007 privind publicarea Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004 -2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României

 • Ordinul nr. 237/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 237/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.202(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 19 mai 2006

 • Ordinul nr. 2371/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2371/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

 • Ordinul nr. 2374/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 • Ordinul nr. 2376/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2376/2008 privind clasarea în grupa B a imobilului Spitalul CFR, str. C-tin Noica nr. 20, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2377/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2377/2008 privind clasarea în grupa A a imobilului Tribunalul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 11, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 2378/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2378/2008 privind clasarea în grupa A a Sitului arheologic Băile Figa din oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Ordinul nr. 2379/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2379/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a Liniei ferate industriale cu ecartament îngust Brad-Crişcior, judeţul Hunedoara

 • Ordinul nr. 238/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 238/2008 pentru aprobarea modificării anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operaţional pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură

 • Ordinul nr. 238/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 238/2008 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 2385/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2385/2008 privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului Întreprinderea de mătase Select din Calea Dudeşti nr. 186, sectorul 3, Bucureşti

 • Ordinul nr. 2392/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2392/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2396/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2396/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului

 • Ordinul nr. 2397/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2397/2008 privind clasarea în grupa B a imobilului din str. E. Ungureanu nr. 8, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 • Ordinul nr. 2398/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2398/2008 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora

 • Ordinul nr. 24/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 24/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ – S.R.L.

 • Ordinul nr. 24/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 24/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari -S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 24/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

 • Ordinul nr. 2405/2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 2405/2008 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.799/2008 referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo

 • Ordinul nr. 241/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 241/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 2416/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2416/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Ordinul nr. 2419/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2419/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 242/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 242/2008 privind denaturarea stocurilor excedentare de zahăr în vederea utilizării în hrana animalelor

 • Ordinul nr. 2424/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2424/2008 privind declasarea parţială a imobilului Casă, din str. Buna Vestire nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 • Ordinul nr. 2426/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2426/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa A, a imobilului Curţile Văcărescu, Calea Victoriei nr. 9, str. Ilfov nr. 5, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2427/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2427/2007 pentru modificarea anexelor nr. 6, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Ordinul nr. 243/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 243/2008 privind aprobarea tarifelor de transport al ţiţeiului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 243/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 243/2008 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2008-2009

 • Ordinul nr. 244/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 244/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 244/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Ordinul nr. 2442/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2442/2007 pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

 • Ordinul nr. 24426/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 24426/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 2444/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2444/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti

 • Ordinul nr. 2446/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2446/2008 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

 • Ordinul nr. 2448/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2448/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

 • Ordinul nr. 2449/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2449/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 245/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 245/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 245/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 245/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice în cadrul axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 245/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 2450/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2450/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2451/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2451/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2452/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2452/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2453/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2453/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2454/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2454/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2455/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2455/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2456/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2456/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2456/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2456/2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

 • Ordinul nr. 2457/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2457/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 246/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 246/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 64/2008

 • Ordinul nr. 246/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Ordinul nr. 2467/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2467/2008 pentru modificarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007

 • Ordinul nr. 247/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014

 • Ordinul nr. 247/2008, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 247/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Ordinul nr. 2471/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2471/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Ordinul nr. 2472/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2472/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 2473/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2473/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 2474/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2474/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 2475/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2475/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 2484/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2484/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 2491/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2491/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 2493/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2493/2008 privind declasarea imobilului Casă, bd. Ion Mihalache nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

 • Ordinul nr. 2495/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

 • Ordinul nr. 2496/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2496/2007 privind completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale