22 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1240/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1240/2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

 • Ordinul nr. 1245/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1245/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling – RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008

 • Ordinul nr. 1249/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1249/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Ordinul nr. 125/2008, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 125/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 Contoare de energie termică

 • Ordinul nr. 125/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 125/2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

 • Ordinul nr. 125/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 125/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare

 • Ordinul nr. 1250/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 • Ordinul nr. 1254/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1254/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 1255/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1255/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 • Ordinul nr. 1256/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1256/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Ordinul nr. 126/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii

 • Ordinul nr. 126/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 126/2008 pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind conservarea echipamentelor energetice

 • Ordinul nr. 126/2008, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 126/2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 074-08 Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică

 • Ordinul nr. 1261/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1261/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 1264/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1264/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1265/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1265/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1266/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1266/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1267/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1267/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1267/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1267/2008 pentru aprobarea regulilor de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile ale României

 • Ordinul nr. 1268/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008

 • Ordinul nr. 1268/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1268/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 şi Regiunii 8 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1269/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1269/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1269/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1269/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 127/2008, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 127/2008 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 005-05 Contoare de energie electrică activă, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005

 • Ordinul nr. 127/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 127/2008 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2008

 • Ordinul nr. 1270/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1270/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1270/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1270/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Ordinul nr. 1271/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1271/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul aglomerării Bucureşti şi din judeţele Cluj, Dolj şi Iaşi în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

 • Ordinul nr. 1272/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1272/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale

 • Ordinul nr. 1278/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1278/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 • Ordinul nr. 128/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 128/2008 privind anularea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001

 • Ordinul nr. 1280/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1280/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 207/2003 pentru aprobarea formei şi conţinutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate interimar, Certificatului de management al siguranţei şi Certificatului de management al siguranţei interimar

 • Ordinul nr. 1289/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1289/2008 privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

 • Ordinul nr. 129/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001

 • Ordinul nr. 12920/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Ordinul nr. 12920/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

 • Ordinul nr. 1293/2008, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1293/2008 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 1293/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare, aferentă operaţiunilor 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare şi 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), axa prioritară 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 1294/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1294/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Planuri integrate de dezvoltare urbană, axa prioritară Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1296/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1297/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1297/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1298/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1298/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007

 • Ordinul nr. 1299/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1299/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007

 • Ordinul nr. 13/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 13/2008 pentru modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

 • Ordinul nr. 13/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST – S.A.

 • Ordinul nr. 13/2008, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordinul nr. 13/2008, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

 • Ordinul nr. 13/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în exploataţiile în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice

 • Ordinul nr. 13/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 13/2008 pentru modificarea Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008

 • Ordinul nr. 130/2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 130/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 130/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 130/2008 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

 • Ordinul nr. 1300/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1300/2008 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1301/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1301/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1303/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări

 • Ordinul nr. 1307/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1307/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

 • Ordinul nr. 131/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 131/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 131/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 131/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 131/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 131/2008 pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 • Ordinul nr. 131/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Ordinul nr. 131/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 1311/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

 • Ordinul nr. 1312/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1312/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Ordinul nr. 1312/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1312/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 • Ordinul nr. 1313/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1313/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă

 • Ordinul nr. 1313/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1313/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1318/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1318/2008 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale

 • Ordinul nr. 1319/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1319/2008 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor privind procedura de obţinere a compensaţiilor financiare de către victimele infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

 • Ordinul nr. 132/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 132/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 132/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1320/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1320/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutul-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare

 • Ordinul nr. 1322/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1322/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2008

 • Ordinul nr. 1327/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1327/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1328/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1329/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1329/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 133/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate

 • Ordinul nr. 1330/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră

 • Ordinul nr. 1338/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

 • Ordinul nr. 1338/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale

 • Ordinul nr. 1339/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri

 • Ordinul nr. 1339/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

 • Ordinul nr. 134/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 134/2008 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă

 • Ordinul nr. 134/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 134/2008 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi şi Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 1341/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1341/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT), 2.2.4 Întărirea capacităţii administrative şi 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D ale Axei prioritare 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 1345/2008, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1345/2008 privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului Naţional Cooperatist TINCOOP 2008

 • Ordinul nr. 1346/2008, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1346/2008 privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2008

 • Ordinul nr. 1347/2008, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1347/2008 privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru susţinerea finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 1349/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1349/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 1349/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Ordinul nr. 135/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 135/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 1350/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1350/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 1351/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1351/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1352/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1352/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1352/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1352/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006

 • Ordinul nr. 1353/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1353/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1354/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1354/2007 privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare pentru a organiza şi desfăşura forme de pregătire şi perfecţionare aprobate, în vederea obţinerii şi menţinerii valabilităţii brevetelor şi certificatelor de capacitate a personalului navigant

 • Ordinul nr. 1354/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1354/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1355/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1355/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1355/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1355/2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

 • Ordinul nr. 1355/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1355/2007 pentru aprobarea Normelor privind instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigaţie interioară care arborează pavilion român

 • Ordinul nr. 1355/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1355/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1357/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1357/2008 pentru stabilirea procedurii de verificare a autenticităţii titlurilor executorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2007 privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1357/2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1357/2007 privind aprobarea modelului Contractului-cadru de finanţare a Programului multianual Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013