17 Septembrie, 2019
 • Ordinul nr. 986/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 986/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 986/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Ordinul nr. 987/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 987/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.220(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 988/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 988/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.221(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 989/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 989/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 195(80) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2005

 • Ordinul nr. 99/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 99/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 99/2008, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 99/2008 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 99/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 99/2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 99/2008 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 99/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 99/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST – S.R.L.

 • Ordinul nr. 990/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 990/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.217(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 991/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 991/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.223(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 991/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 991/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la testul de selecţie de intrare în rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie, sesiunea iulie 2008

 • Ordinul nr. 992/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 992/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.218(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 997/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 997/2008 privind aprobarea modelelor standard ale Notificării referitoare la misiunea de control, Raportului de inspecţie, Procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi Înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de inspecţie a Inspecţiei Sociale