24 Aprilie, 2019
  • Manualul din 18.04.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    Manualul operaţional pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului “Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură” (MAKIS) – finanţat conform prevederilor Acordului de Împrumut nr. 4758-Ro ratificat prin Legea nr. 170/2005 – ROMÂNIA – 2008 din 18.04.2008

  • Manualul din 23.11.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

    Manualul operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 23.11.2007