21 Martie, 2019
 • Lista din 29.02.2008, Consiliul Local

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care beneficiază de subvenţii de la bugetul Consiliului Local Reşiţa pentru anul 2008 din 29.02.2008

 • Lista din 26.03.2008, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008 din 26.03.2008

 • Lista din 16.06.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare din 16.06.2008

 • Lista din 04.01.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 04.01.2008

 • Lista din 10.04.2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, formaţiunile politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale din 10.04.2008 *)

 • Lista din 09.10.2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista a semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri din 09.10.2008 *)

 • Lista din 24.01.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş în perioada ianuarie-decembrie 2008 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare din 24.01.2008

 • Lista din 01.07.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare din 01.07.2008

 • Lista din 21.04.2008, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Braşov care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 21.04.2008

 • Lista din 05.06.2008, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Focşani care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 05.06.2008

 • Lista din 14.10.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 7 octombrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale din 14.10.2008

 • Lista din 28.02.2008, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Huşi care primesc subvenţii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Huşi în anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 28.02.2008

 • Lista din 05.03.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 05.03.2008

 • Lista din 11.11.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 6 noiembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale din 11.11.2008

 • Lista din 11.06.2008, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2008 din 11.06.2008

 • Lista din 19.06.2008, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 19.06.2008

 • Lista din 09.12.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 2 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale din 09.12.2008

 • Lista din 18.03.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 18.03.2008

 • Lista din 25.03.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.03.2008

 • Lista din 11.12.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare din 11.12.2008

 • Lista din 17.10.2008, Consiliul Local

  Lista cuprinzând fundaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă juridică din 17.10.2008

 • Lista din 25.09.2008, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.09.2008

 • Lista din 22.12.2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 11 decembrie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova din judeţul Timiş din 22.12.2008

 • Lista din 24.03.2008, Ordinul Geodezilor din România

  Lista geodezilor cu drept de semnătură, autorizaţi de ordinul geodezilor din România în baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez din 24.03.2008

 • Lista din 11.06.2008, Ordinul Geodezilor din România

  Lista geodezilor cu drept de semnătură autorizaţi de Ordinul Geodezilor din România în baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez din 11.06.2008

 • Lista din 06.11.2007, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale din 06.11.2007

 • Lista din 28.02.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii din 28.02.2008 *)

 • Lista din 01.08.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Lista soiurilor care au primit derogare de comercializare pe teritoriul României până în anul 2009 din 01.08.2008 *)

 • Lista din 25.07.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 din 25.07.2008

 • Lista din 29.10.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) din sublistele A, B, C1 şi C3 ale anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate din 29.10.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 din 08.05.2008

 • Lista din 29.10.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrulprogramelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirilecomune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia medicamentelor derivate din sânge şi plasmă umană din 29.10.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 – Partea a II-a – din 08.05.2008

 • Lista din 29.10.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare pentru medicamentele derivate din sânge şi plasmă umană, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) din sublista C2 a anexei la Hotărârea de Guvern nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate din 29.10.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 – PARTEA a III-a – din 08.05.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 – PARTEA a IV-a – din 08.05.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 – PARTEA a V-a – din 08.05.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 – PARTEA a VI-a – din 08.05.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 PARTEA a VII-a din 08.05.2008

 • Lista din 08.05.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2008 PARTEA a VIII-a din 08.05.2008