22 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 64/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Legea nr. 65/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Legea nr. 66/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială Termoelectrica – S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti – S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi – S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO, Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari- S.A., Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A., Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 67/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Legea nr. 68/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Legea nr. 69/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2008 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos, Grecia

 • Legea nr. 7/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 70/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Legea nr. 71/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 72/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2008 pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Legea nr. 73/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

 • Legea nr. 74/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2008 pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995

 • Legea nr. 75/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2008 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 • Legea nr. 76/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 • Legea nr. 77/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 78/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Legea nr. 79/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 • Legea nr. 8/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 80/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Legea nr. 81/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Legea nr. 82/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

 • Legea nr. 82(r4)/1991, Parlamentul României

  Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Legea nr. 83/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului

 • Legea nr. 84/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 • Legea nr. 85/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

 • Legea nr. 86/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 • Legea nr. 87/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Legea nr. 88/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

 • Legea nr. 89/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 9/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 • Legea nr. 90/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Legea nr. 91/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 • Legea nr. 92/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc

 • Legea nr. 93/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

 • Legea nr. 94/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Legea nr. 95/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România

 • Legea nr. 96/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim – S.A. Râmnicu Vâlcea

 • Legea nr. 96(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 97/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

 • Legea nr. 98/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 98(r1)/1994, Parlamentul României

  Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

 • Legea nr. 99/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului