20 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 273/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2008 pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 • Legea nr. 274/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2008 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

 • Legea nr. 275/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Legea nr. 276/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Legea nr. 277/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Legea nr. 278/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

 • Legea nr. 279/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

 • Legea nr. 28/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

 • Legea nr. 280/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Legea nr. 281/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005

 • Legea nr. 282/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006

 • Legea nr. 283/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 • Legea nr. 284/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Legea nr. 285/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Legea nr. 286/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2008 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2007/436/CE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene

 • Legea nr. 287/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

 • Legea nr. 288/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale

 • Legea nr. 289/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000

 • Legea nr. 289(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

 • Legea nr. 29/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007

 • Legea nr. 290/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996

 • Legea nr. 291/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

 • Legea nr. 292/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007

 • Legea nr. 293/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Legea nr. 294/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Legea nr. 295/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

 • Legea nr. 296/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 296(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului

 • Legea nr. 297/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007

 • Legea nr. 298/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 299/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Legea nr. 3/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 • Legea nr. 30/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2008 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

 • Legea nr. 30(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 • Legea nr. 300/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008

 • Legea nr. 301/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008

 • Legea nr. 302/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2008 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Legea nr. 303/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 304/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 304(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice

 • Legea nr. 305/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 306/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 307/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)

 • Legea nr. 308/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Legea nr. 31/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2008 pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994

 • Legea nr. 314/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 314/2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, şi la Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956

 • Legea nr. 32/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2008 pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 328/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2007 pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

 • Legea nr. 33/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 332/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul internaţional al cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000 la Londra prin Rezoluţia nr. 393 a Consiliului Internaţional al Cafelei

 • Legea nr. 333/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 • Legea nr. 34/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Legea nr. 340(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Legea nr. 348(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea pomiculturii nr. 348/2003

 • Legea nr. 35(r1)/1994, Parlamentul României

  Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

 • Legea nr. 35/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 36/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Automobile Craiova – S.A.

 • Legea nr. 360/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 360/2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 • Legea nr. 37/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 • Legea nr. 374/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 374/2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş

 • Legea nr. 375/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor

 • Legea nr. 377/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 377/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

 • Legea nr. 38/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare Gojdu, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Legea nr. 380/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 380/2007 pentru ratificarea înţelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 • Legea nr. 384/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 384/2007 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 • Legea nr. 385/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 385/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 386/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 386/2007 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007

 • Legea nr. 39/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 4/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 • Legea nr. 40/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 41/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Legea nr. 42/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 43/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

 • Legea nr. 44/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 • Legea nr. 448(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 449(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

 • Legea nr. 45/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

 • Legea nr. 46/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic

 • Legea nr. 47/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

 • Legea nr. 48/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

 • Legea nr. 481(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă

 • Legea nr. 49/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Legea nr. 5/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Legea nr. 50/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate

 • Legea nr. 51/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 52/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

 • Legea nr. 53/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2008 pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 • Legea nr. 54/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Legea nr. 55/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Legea nr. 56/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Legea nr. 56(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Legea nr. 57/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală

 • Legea nr. 58/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal

 • Legea nr. 59/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Legea nr. 6/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

 • Legea nr. 60/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 608(r2)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Legea nr. 61/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Legea nr. 62/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Legea nr. 63/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2008 privind modificarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice