23 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 188/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Legea nr. 189/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti

 • Legea nr. 19/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 • Legea nr. 190/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Legea nr. 191/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 • Legea nr. 192/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Legea nr. 193/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Legea nr. 193(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Legea nr. 194/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 195/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2008 privind înfiinţarea Universităţii Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca

 • Legea nr. 196/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2008 privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 • Legea nr. 196(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

 • Legea nr. 197/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Legea nr. 198/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 • Legea nr. 199/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale

 • Legea nr. 2/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 20/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2008 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

 • Legea nr. 200/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

 • Legea nr. 201/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Legea nr. 202/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 203/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Legea nr. 204/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole

 • Legea nr. 205/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2008 pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 • Legea nr. 206/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Legea nr. 207/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 208/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 209/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008

 • Legea nr. 21/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

 • Legea nr. 210/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 211/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Legea nr. 212/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 213/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 • Legea nr. 214/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Legea nr. 215/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2008 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Legea nr. 216/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa

 • Legea nr. 217/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Legea nr. 218/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 218(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Legea nr. 219/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 22/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe

 • Legea nr. 220/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Legea nr. 221/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Legea nr. 222/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Legea nr. 223/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2008 privind susţinerea învăţământului preşcolar

 • Legea nr. 224/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Legea nr. 225/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun

 • Legea nr. 226/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

 • Legea nr. 227/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 • Legea nr. 228/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Legea nr. 229/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Legea nr. 23/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2008 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 • Legea nr. 230/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

 • Legea nr. 231/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Legea nr. 232/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Legea nr. 233/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 • Legea nr. 234/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată

 • Legea nr. 235/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 236/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

 • Legea nr. 237/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi

 • Legea nr. 238/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008

 • Legea nr. 239/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2008 privind modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

 • Legea nr. 24/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Legea nr. 240/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2008 privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir

 • Legea nr. 240(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 • Legea nr. 241/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir

 • Legea nr. 242/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare

 • Legea nr. 243/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Legea nr. 244/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Legea nr. 245/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Legea nr. 245(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor

 • Legea nr. 246/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 247/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 248/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007

 • Legea nr. 249/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Legea nr. 25/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 • Legea nr. 250/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 251/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006

 • Legea nr. 252/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 253/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 254/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Legea nr. 255/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 • Legea nr. 256/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

 • Legea nr. 257/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 258/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Legea nr. 259/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz

 • Legea nr. 26/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 • Legea nr. 260/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Legea nr. 261/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 262/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2008 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Legea nr. 263/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor

 • Legea nr. 264/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Legea nr. 265/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

 • Legea nr. 266/2008, Parlamentul României

  Legea farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 267/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului

 • Legea nr. 268/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 269/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • Legea nr. 27/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2008 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

 • Legea nr. 270/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 • Legea nr. 271/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Legea nr. 272/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar