23 Martie, 2019
 • Legea nr. 1/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Legea nr. 10/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare

 • Legea nr. 100/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Legea nr. 101/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 102/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

 • Legea nr. 103/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 104/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 • Legea nr. 105/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Legea nr. 106/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

 • Legea nr. 107/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 108/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş

 • Legea nr. 109/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Legea nr. 11/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 110/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2008 pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi

 • Legea nr. 111/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007

 • Legea nr. 112/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2008 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999

 • Legea nr. 113/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare

 • Legea nr. 114/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European

 • Legea nr. 115/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 116/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2008 pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 117/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 • Legea nr. 118/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Legea nr. 119/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea Transilvania din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar

 • Legea nr. 12/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 120/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Legea nr. 121/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

 • Legea nr. 122/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 • Legea nr. 123/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar

 • Legea nr. 124/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Legea nr. 125/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

 • Legea nr. 126/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

 • Legea nr. 127/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 128/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994

 • Legea nr. 129/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Legea nr. 13/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

 • Legea nr. 130/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 • Legea nr. 131/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2008 pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 132/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 • Legea nr. 133/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Legea nr. 134/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • Legea nr. 135/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

 • Legea nr. 136/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2008 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 137/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Legea nr. 138/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007

 • Legea nr. 139/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007

 • Legea nr. 14/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 140/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia

 • Legea nr. 141/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

 • Legea nr. 142/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 143/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 144/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2008 pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 145/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007

 • Legea nr. 146/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

 • Legea nr. 147/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova- S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Legea nr. 148/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 • Legea nr. 149/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Legea nr. 15/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Legea nr. 15(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 150/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice

 • Legea nr. 151/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Legea nr. 152/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 153/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România

 • Legea nr. 154/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

 • Legea nr. 155/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES

 • Legea nr. 156/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Legea nr. 157/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 158/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

 • Legea nr. 159/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 *)

 • Legea nr. 16/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2008 pentru aderarea României la Acordul, semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

 • Legea nr. 160/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 • Legea nr. 161/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

 • Legea nr. 162/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Legea nr. 163/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Legea nr. 164/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007

 • Legea nr. 165/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007

 • Legea nr. 166/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce relgementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

 • Legea nr. 167/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2008 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Legea nr. 168/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Legea nr. 169/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

 • Legea nr. 17/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007

 • Legea nr. 170/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona Parcul Bordei

 • Legea nr. 171/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

 • Legea nr. 172/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

 • Legea nr. 173/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

 • Legea nr. 174/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Legea nr. 175/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Legea nr. 176/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Legea nr. 177/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Legea nr. 178/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

 • Legea nr. 179/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Legea nr. 18/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004

 • Legea nr. 180/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Legea nr. 181/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2008 privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor

 • Legea nr. 182/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Legea nr. 182(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 • Legea nr. 183/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Legea nr. 184/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Legea nr. 185/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

 • Legea nr. 186/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

 • Legea nr. 187/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA