20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1627/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 1628/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

 • Hotărârea nr. 163/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1632/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1632/2008 privind transmiterea ambulanţelor şi autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1633/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1633/2008 privind aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia internaţională pentru industrie alimentară, agricultură şi horticultură Săptămâna Verde, Berlin, 16-25 ianuarie 2009

 • Hotărârea nr. 1634/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1634/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 1635/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1635/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi locuinţelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 1636/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1636/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Conversmin – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1637/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1637/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1638/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1638/2008 privind aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 • Hotărârea nr. 1639/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1639/2008 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 164/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societăţii Comerciale EUROTEST – S.A. Bucureşti societate comercială de interes strategic şi transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la această societate comercială din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 1640/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1640/2008 pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004

 • Hotărârea nr. 1641/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1641/2008 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 1642/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1642/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 5.809/2004, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială E.R.M.O. – Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1643/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1643/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a andezitului nr. 1.691/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Damiacons – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1644/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1644/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 3.305/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Constructim – S.A.

 • Hotărârea nr. 1645/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1645/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial (siderurgic) nr. 7.037/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială T.M.K. – Reşiţa – S.A.

 • Hotărârea nr. 1646/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1646/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A.

 • Hotărârea nr. 1647/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1647/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.602/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A.

 • Hotărârea nr. 1648/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1648/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008

 • Hotărârea nr. 1649/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1649/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 165/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 1650/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1650/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii al Republicii Austria, semnat la Bucureşti la 26 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 1651/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1651/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 1652/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1652/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1653/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1653/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1654/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1654/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice – Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C.T. Nicolau în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1655/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1655/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1656/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1657/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1657/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., din staţiile de cale ferată Cotroceni şi Basarab, în vederea scoaterii din funcţiune

 • Hotărârea nr. 1658/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1658/2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile

 • Hotărârea nr. 1659/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 166/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2008 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 1660/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1660/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1661/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

 • Hotărârea nr. 1662/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 1663/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1663/2008 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament

 • Hotărârea nr. 1664/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Hotărârea nr. 1665/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Hotărârea nr. 1666/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 1669/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1669/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

 • Hotărârea nr. 167/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

 • Hotărârea nr. 167/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2008 privind încetarea exercitării de către domnul Păduraru Nicuşor a atribuţiilor funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 1670/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1670/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1671/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1671/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1672/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

 • Hotărârea nr. 1673/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1673/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1674/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1674/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1675/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1675/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1676/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României

 • Hotărârea nr. 1677/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1677/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

 • Hotărârea nr. 1678/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 1679/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

 • Hotărârea nr. 168/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 1680/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 1681/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1681/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1682/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1682/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

 • Hotărârea nr. 1683/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1683/2008 privind modificarea anexelor nr. II/28 şi nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 1684/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1684/2008 privind transmiterea unei părţi din imobilul Palatul Parlamentului, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Senatului României

 • Hotărârea nr. 1685/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1685/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1686/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1686/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1687/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1687/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat)

 • Hotărârea nr. 1688/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei – Universitate

 • Hotărârea nr. 1689/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1689/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la cooperarea dintre Ministerul Apărării din România şi Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena, semnat la Atena la 11 septembrie 2008

 • Hotărârea nr. 169/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

 • Hotărârea nr. 1690/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1690/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 şi 7 aprilie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Hotărârea nr. 1691/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1691/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum

 • Hotărârea nr. 1692/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1692/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN2

 • Hotărârea nr. 1693/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1693/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galaţi

 • Hotărârea nr. 1694/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1694/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1695/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1695/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1696/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1696/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1697/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009

 • Hotărârea nr. 1698/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1698/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Roman

 • Hotărârea nr. 1699/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1699/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 52, Alexandria – Turnu Măgurele, km 1+350 – km 44+600, km 49+194 – km 52+649

 • Hotărârea nr. 17/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 17/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2008 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 17/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 17/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2008 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam

 • Hotărârea nr. 17/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi guvernele celorlalte state participante la SEECP, Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1.244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, privind aranjamentele de sediu pentru Secretariatul Consiliului Cooperării Regionale, semnat la Plovdiv la 14 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 170/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2008 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2008-2009

 • Hotărârea nr. 1700/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1700/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 51, Alexandria-Zimnicea, km 2+600-km 43+783

 • Hotărârea nr. 1701/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1701/2008 pentru aprobarea Convenţiei generale dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 22 august 2008

 • Hotărârea nr. 1702/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1702/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, precum şi pentru modificarea traseului şi a lungimii unor drumuri comunale, situate în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1703/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1703/2008 privind declasarea din categoria funcţională a drumurilor judeţene şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum judeţean, precum şi pentru modificarea lungimii şi a traseului unui drum comunal şi a unui drum judeţean, situate în judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1704/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1704/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1705/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1705/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN15 km 69+500 – km 109+940 Târgu Mureş-Reghin şi DN 15A km 0+000 – km 46+597 Reghin-Sărăţel

 • Hotărârea nr. 1706/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1706/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000 – km 51+100 şi km 57+500 – km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara

 • Hotărârea nr. 1707/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1707/2008 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1708/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1708/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare – Componenta V.2 (şcoli în mediul rural), precum şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005, Hotărârea Guvernului nr. 265/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2006

 • Hotărârea nr. 171/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 1710/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1710/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1711/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1711/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1712/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1712/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1713/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1713/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 1714/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 1715/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1715/2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entităţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială

 • Hotărârea nr. 172/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 173/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2008 privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital