25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1549/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1549/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 155/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1550/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1550/2008 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2007 şi în primăvara anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în perioada iulie-august 2008, în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 1551/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 1552/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1552/2008 pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

 • Hotărârea nr. 1553/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2008 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1554/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1554/2008 privind trecerea unor cote-părţi ale unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită

 • Hotărârea nr. 1555/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1555/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Radioactiv Mineral Măgurele – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1556/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1556/2008 privind transmiterea unor spaţii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 1557/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 1558/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1558/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1559/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006

 • Hotărârea nr. 156/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1560/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură

 • Hotărârea nr. 1561/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1561/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1562/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1562/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1563/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1563/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Hotărârea nr. 1564/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Bazin de înot olimpic – Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti şi Bazin de înot olimpic – Târgu Mureş, judeţul Mureş din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1565/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1565/2008 privind aprobarea raportului de negociere a condiţiilor pentru înfiinţarea societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 1565/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1565/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1566/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, care traversează municipiul Salonta, judeţul Bihor, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1566/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

 • Hotărârea nr. 1567/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer

 • Hotărârea nr. 1567/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1567/2007 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1569/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1569/2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 157/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2008 privind aprobarea stemelor oraşelor Băile Olăneşti şi Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1570/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1570/2008 privind trecerea domnului Ostropel Lilian din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de prefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1570/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

 • Hotărârea nr. 1571/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1571/2008 privind promovarea temporară în funcţia publică de prefect al judeţului Iaşi a domnului Bodea Marius, subprefect al judeţului Iaşi, până la încetarea suspendării din funcţie a titularului postului

 • Hotărârea nr. 1572/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1572/2008 privind acordarea sprijinului financiar comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră, precum şi pentru modificarea punctului 3 din anexa nr. 1k) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 • Hotărârea nr. 1572/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1572/2007 privind transmiterea unui teren şi a unei construcţii speciale din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate – C.F.R. – S.A., în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1573/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1573/2008 privind modificarea anexei nr. 2/131 la Hotărârea Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1574/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

 • Hotărârea nr. 1575/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1575/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Semlac-Pereg, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1576/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1576/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Terasa Viziru, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1577/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1577/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Fântânele-Şag, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1578/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1578/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Terasa Brăilei, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1579/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1579/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din sistemul Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 158/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central

 • Hotărârea nr. 1580/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1580/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Române pentru Democraţie ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1580/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1580/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 1581/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1581/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A.

 • Hotărârea nr. 1581/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1581/2008 privind aprobarea participării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la Programul european European Schoolnet

 • Hotărârea nr. 1582/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1582/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R.- S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 1583/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1583/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 1584/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1584/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

 • Hotărârea nr. 1584/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1584/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român

 • Hotărârea nr. 1585/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1585/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2008 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1586/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1586/2008 pentru modificarea unui act normativ şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1586/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1586/2007 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

 • Hotărârea nr. 1587/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1587/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1588/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1588/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj

 • Hotărârea nr. 1588/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Hotărârea nr. 1589/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1589/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 159/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2008 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1590/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1590/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou

 • Hotărârea nr. 1591/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1591/2008 privind stabilirea nivelului remuneraţiei conducerii Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M – S.A.

 • Hotărârea nr. 1592/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1592/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1593/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1593/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Hotărârea nr. 1594/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1594/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Construcţie nouă – Spital Clinic de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila – în cazarma 867 Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1595/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1595/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie din unităţile spitaliceşti

 • Hotărârea nr. 1596/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 • Hotărârea nr. 1597/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1597/2008 pentru aprobarea obiectivului de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare alimentare cu apă potabilă şi reţea de distribuţie sate aparţinătoare, municipiul Motru, judeţul Gorj, reabilitare staţie de epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, municipiul Motru din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1598/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1598/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 1599/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 16/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 16/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2008 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 16/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 16/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2008 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 septembrie 2007 şi la Washington la 9 octombrie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 160/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1600/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1600/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj

 • Hotărârea nr. 1603/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1603/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 1604/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1604/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 1605/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1605/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind menţinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) până la sfârşitul mandatului

 • Hotărârea nr. 1606/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1606/2008 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare

 • Hotărârea nr. 1607/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1607/2008 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/2008

 • Hotărârea nr. 1608/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1608/2008 privind reorganizarea Institutului de Fizică Atomică

 • Hotărârea nr. 1609/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date Roedunet

 • Hotărârea nr. 161/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 161/2008 privind completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 161/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007

 • Hotărârea nr. 1610/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1610/2008 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a unui monument de for public

 • Hotărârea nr. 1611/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1611/2008 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1612/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1612/2008 pentru aprobarea Acordului de Amendament nr. 1, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2008, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1613/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1613/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1614/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1614/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1615/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1615/2008 pentru completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1616/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1616/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1617/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1617/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999

 • Hotărârea nr. 1618/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1618/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1619/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1619/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Bazin de înot de polo – Baia Mare, judeţul Maramureş şi Bazin de înot de polo – Clubul STEAUA – Bucureşti din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 162/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1620/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1620/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Bazin de înot de polo – Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita şi Bazin de înot de polo – Satu Mare, judeţul Satu Mare din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1621/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1621/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Hotărârea nr. 1622/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1622/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 1623/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1623/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1625/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1625/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1626/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi