20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1466/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1466/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1467/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1468/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1468/2008 privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 1469/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1469/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 147/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2008 privind declararea stării de calamitate naturală în zonele agricole din judeţul Vrancea pentru culturile de grâu şi rapiţă însămânţate în toamna anului 2005

 • Hotărârea nr. 1470/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2008 privind numirea domnului Scripăţ Constantin în funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 1471/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1471/2008 privind numirea doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi

 • Hotărârea nr. 1472/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2008 privind numirea domnului Bitea Cristian-Vasile în funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1473/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2008 privind numirea domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 1474/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2008 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2008, între Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 1475/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2008 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1476/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1477/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1477/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgoteşti, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1478/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1478/2008 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1479/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1479/2008 privind aprobarea stemei oraşului Mioveni, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1480/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1480/2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice

 • Hotărârea nr. 1481/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe

 • Hotărârea nr. 1482/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1482/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pod pe DN 54 km 67+774 peste râul Sâi şi variantă nouă de traseu DN 54 km 65+950-70+600 la Turnu Măgurele

 • Hotărârea nr. 1483/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1483/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de forare şi de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuinţelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităţilor naturale produse în comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1484/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1484/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 1485/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2008 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1485/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1485/2008 pentru modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărârea nr. 1486/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1486/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 1487/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1487/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1488/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 451/2008 privind aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 1489/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1489/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 149/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 149/2008 privind interpretarea art. 3 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată

 • Hotărârea nr. 149/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 • Hotărârea nr. 1490/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1491/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1492/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 şi 20 iunie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 1493/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1493/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 29 aprilie 2008 şi 21 august 2008 şi la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Hotărârea nr. 1494/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1494/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Hotărârea nr. 1495/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova

 • Hotărârea nr. 1496/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

 • Hotărârea nr. 1497/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

 • Hotărârea nr. 1498/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1498/2008 privind formatul şi condiţiile de eliberare a cărţilor de identitate speciale pentru membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 1499/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2008 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 15/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2008 privind constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 15/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2008 privind aprobarea Raportului Comisiei de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 15/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 15/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 15/2008 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 15/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 şi la 26 septembrie 2007 şi la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 150/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2008 privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1500/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1500/2008 privind organizarea unor acţiuni de diplomaţie culturală pentru marcarea a 130 de ani de relaţii diplomatice bilaterale cu Federaţia Rusă

 • Hotărârea nr. 1501/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1501/2008 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1502/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1502/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

 • Hotărârea nr. 1503/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1503/2008 pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1504/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1504/2008 pentru preluarea unui drum judeţean şi a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi pentru preluarea unui sector de drum judeţean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi pentru încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1505/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1505/2008 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureşul Târgu Mureş, a unui teren, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureşul Târgu Mureş, şi darea în folosinţă temporară a unui teren Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A., pentru realizarea obiectivului de investiţii Complex de nataţie

 • Hotărârea nr. 1506/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1506/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Livone Tenis Club – Ilie Năstase ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1507/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1508/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1508/2008 privind înfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităţi sanitare din municipiul Oradea

 • Hotărârea nr. 1509/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2008 privind înfiinţarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere şi recuperare a capacităţii de luptă a personalului, din subordinea aceluiaşi minister

 • Hotărârea nr. 151/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a unui imobil, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1510/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale

 • Hotărârea nr. 1511/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1511/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de racordare a locuinţelor reconstruite/strămutate din unele localităţi afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1512/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1512/2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

 • Hotărârea nr. 1513/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1513/2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

 • Hotărârea nr. 1514/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A. şi a Caietului de sarcini al licitaţiei

 • Hotărârea nr. 1516/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 1517/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1517/2008 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin – S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1518/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1518/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1519/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1519/2008 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 152/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea

 • Hotărârea nr. 1520/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1520/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1521/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2008 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1522/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1522/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2007 privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

 • Hotărârea nr. 1523/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1523/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare anuale a României la Fondul de Finanţare pentru Cooperare Tehnică al Naţiunilor Unite pe anii 2008 şi 2009, pentru susţinerea activităţilor Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 • Hotărârea nr. 1524/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1524/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1525/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1525/2008 privind plata de către Ministerul Sănătăţii Publice a contribuţiei financiare voluntare a României la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Controlul Tutunului

 • Hotărârea nr. 1526/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1526/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către o persoană

 • Hotărârea nr. 1527/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1527/2008 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1528/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1528/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

 • Hotărârea nr. 1529/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1529/2008 privind numirea domnului Bodea Marius în funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 153/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003

 • Hotărârea nr. 1530/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1530/2008 privind aprobarea stemei comunei Cotmeana, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1531/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1531/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Euro26 România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1532/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1533/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2008 privind exercitarea de către România a preşedinţiei Iniţiativei Central Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009

 • Hotărârea nr. 1534/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

 • Hotărârea nr. 1535/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2008 privind transmiterea unei structuri de bloc din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti

 • Hotărârea nr. 1536/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 1536/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2007 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul CMM Valea Jiului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania Naţională a Huilei – S.A.

 • Hotărârea nr. 1537/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2007 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bobocu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Zeta Petroleum (ROMÂNIA) – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1537/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2008 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul Petroşani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectului tehnic de investiţii în turism, subprogramul naţional Schi în România

 • Hotărârea nr. 1538/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1538/2008 privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 1539/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1539/2008 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Internelor şi Afacerilor Regatului din Olanda, în calitate de Autoritate de management, şi Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism (European Knowledge Urban Network) – EUKN, semnat la Bucureşti la 6 august 2008

 • Hotărârea nr. 154/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2008 privind preluarea unor sectoare de drum naţional, domeniu public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1540/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1540/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 1541/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1541/2008 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 1542/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2008 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 1543/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1543/2008 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1544/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1544/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1545/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1545/2008 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1546/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1546/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, a unui teren aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1547/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2008 pentru completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1548/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1548/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş