23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1376/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2008 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Oradea

 • Hotărârea nr. 1377/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-o clădire, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei Institutul Geologic al României Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru unele instituţii din subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 1378/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2008 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 1379/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 138/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2007 şi la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002

 • Hotărârea nr. 1380/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, a cuantumului sprijinului şi a sumei alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar

 • Hotărârea nr. 1381/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2008 privind aprobarea unor cheltuieli prilejuite de sărbătorirea zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei României, în ţară şi în străinătate, precum şi a zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, în străinătate

 • Hotărârea nr. 1381/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2007 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1382/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

 • Hotărârea nr. 1383/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

 • Hotărârea nr. 1384/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1385/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Mocănescu Georgian

 • Hotărârea nr. 1386/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării pe anul 2008, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1387/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2008 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru producţia anului 2008 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole, precum şi pentru modificarea părţii introductive a art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002

 • Hotărârea nr. 1388/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 232/2008 pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anii 2006 şi 2007 în temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Hotărârea nr. 1389/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 139/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

 • Hotărârea nr. 1390/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1391/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1392/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1393/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Pod pe DN 74 km 17+060 peste râul Crişul Alb la Mihăileni pe teritoriul localităţii Buceş, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1395/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală comunală Borăneşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1397/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2008 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 1399/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2008 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 14/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 21 iunie 2007 şi 19 iulie 2007 şi la Luxemburg la data de 9 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană e Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 14/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 14/2008 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 • Hotărârea nr. 14/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 14/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2008 pentru alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

 • Hotărârea nr. 14/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2008 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 140/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

 • Hotărârea nr. 1400/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2008 pentru aprobarea Înţelegerii privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Coreea, semnată la Seul la 11 septembrie 2008

 • Hotărârea nr. 1401/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1402/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2008 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa I, partea a doua, a Programului de infrastructură municipală prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1403/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe anul 2008 şi acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamităţile naturale

 • Hotărârea nr. 1404/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1404/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1405/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1405/2008 pentru modificarea poziţiei 12 din anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1406/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1406/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1407/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1407/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Hotărârea nr. 1408/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

 • Hotărârea nr. 1409/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.810/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HODACO PRODCOMPEX – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 141/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1410/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2008 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 17 Pârâieni, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială FORAJ SONDE – S.A. Craiova

 • Hotărârea nr. 1411/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1411/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.865/2005 a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TENDER – S.A.

 • Hotărârea nr. 1412/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului dolomitic cu brucit nr. 7.941/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GEOASSET – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1413/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 1414/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1415/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1415/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Armenilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1416/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905

 • Hotărârea nr. 1417/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Variantă de ocolire Timişoara-Sud

 • Hotărârea nr. 1418/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Sibiu-Piteşti

 • Hotărârea nr. 1419/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.114/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei-Universitate

 • Hotărârea nr. 142/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1420/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2008 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1421/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1421/2008 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1422/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1422/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv de Nataţie – Otopeni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1423/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1423/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 67C, Bengeşti-Sebeş, km 0+000-km 148+414

 • Hotărârea nr. 1424/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1424/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 1425/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1425/2008 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 2 ha din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dorneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1426/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1426/2008 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1427/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1427/2008 privind declasificarea pct. nr. 9 din stenograma şedinţei Guvernului din data de 29 decembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1428/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1428/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1429/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 143/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2008 privind numirea domnului Bedrosian Laviniu-Eduard în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 1430/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1430/2008 privind numirea domnului Banu Gheorghe Dorel în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 1431/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1431/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia – S.A. şi Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1432/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1432/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1433/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2008 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1434/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat în comuna Mirăslău, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1434(r1)/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 • Hotărârea nr. 1435/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean situat în comuna Arieşeni, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1436/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2008 privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1437/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Hotărârea nr. 1439/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1439/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 144/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Hotărârea nr. 1440/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1440/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Alexandru Darabont

 • Hotărârea nr. 1441/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1441/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri situate în comuna Dragalina, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 1442/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1442/2008 pentru completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1443/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1443/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1444/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1444/2008 privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1445/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1445/2008 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1446/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1446/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Sterling Resources Ltd.

 • Hotărârea nr. 1447/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1447/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a amfibolitelor nr. 2.604/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială COMTRAM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1449/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1449/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 • Hotărârea nr. 145/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Hotărârea nr. 1451/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1451/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

 • Hotărârea nr. 1452/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1452/2008 pentru aprobarea organizării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în parteneriat cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a Simpozionului Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale, ce va avea loc în perioada 9-10 decembrie 2008 la Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1453/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1453/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

 • Hotărârea nr. 1454/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1454/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

 • Hotărârea nr. 1455/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1455/2008 privind plata contribuţiei României pentru activităţile Centrului Regional de Asistenţă pentru Implementarea Controlului Armamentelor

 • Hotărârea nr. 1456/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1456/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1457/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

 • Hotărârea nr. 1458/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1458/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 1459/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Habitat for Humanity România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 146/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2008 pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 1460/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030

 • Hotărârea nr. 1461/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă

 • Hotărârea nr. 1462/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1462/2008 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, care traversează municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1463/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1463/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială Elie Carafoli – I.N.C.A.S. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1464/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1464/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual şi educaţional

 • Hotărârea nr. 1465/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008