20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1294/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2008 privind revocarea, numirea şi înlocuirea unor reprezentanţi ai Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1295/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1296/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2008 privind desemnarea coordonatorului naţional pentru Consiliul Cooperării Regionale

 • Hotărârea nr. 1297/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2008 pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte certificarea cărnii de bovine adulte – masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie

 • Hotărârea nr. 1298/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2008 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea finanţării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban

 • Hotărârea nr. 1299/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 13/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Washington la 18 septembrie şi 20 septembrie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Hotărârea nr. 13/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2008 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri

 • Hotărârea nr. 13/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 13/2008 privind aprobarea Normei nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 13/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2008 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 13/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2008 privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 13/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 13/2008 pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate

 • Hotărârea nr. 13/2008, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 13/2008 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 • Hotărârea nr. 130/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2008 privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1957-1965

 • Hotărârea nr. 1300/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1301/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1302/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1303/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006

 • Hotărârea nr. 1304/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 1305/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1306/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2008 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Fălcoiu, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1307/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1308/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1309/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 131/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti

 • Hotărârea nr. 1310/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1310/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1311/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1311/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităţi fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România şi a personalului acesteia, semnat la Damasc la 24 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 1312/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008

 • Hotărârea nr. 1313/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de racordare a locuinţelor reconstruite/strămutate din unele localităţi afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Botoşani, Iaşi şi Suceava

 • Hotărârea nr. 1314/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi»

 • Hotărârea nr. 1314/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1314/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 1315/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 1315/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1315/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţele Cluj, Covasna, Sălaj şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1316/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1317/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1318/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 1319/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice

 • Hotărârea nr. 132/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1320/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2008 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 • Hotărârea nr. 1321/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisorile semnate la Tokyo la 5 mai 2008 şi la Bucureşti la 8 mai 2008, respectiv la Tokyo la 10 iunie 2008 şi la Bucureşti la 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Hotărârea nr. 1322/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2008 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisoarea semnată la Tokyo la 11 august 2008 şi la Bucureşti la 14 august 2008 la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001

 • Hotărârea nr. 1325/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1325/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe

 • Hotărârea nr. 1326/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1327/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în circumscripţia electorală comunală Criciova, din judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1328/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Prahova, domnul Stan Constantin Cătălin, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1328(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • Hotărârea nr. 1329/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 133/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Hotărârea nr. 1330/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2008 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1331/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca Internaţională de Investiţii (BII) şi Banca Internaţională de Cooperare Economică (BICE), a Grupei de lucru a reprezentanţilor împuterniciţi ai conducătorilor statelor membre ale BII şi BICE, a reuniunilor consiliilor de administraţie ale BII şi BICE şi a Consiliului comun BII şi BICE (28-31 octombrie 2008)

 • Hotărârea nr. 1332/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1333/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 1334/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş şi a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 1335/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.549/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 1336/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 683/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 1337/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3B pe teritoriul localităţilor Ip, Crasna, Nuşfalău şi Boghiş din judeţul Sălaj din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 1338/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi amenajare sediu Judecătoria Bolintin-Vale

 • Hotărârea nr. 1339/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

 • Hotărârea nr. 134/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare

 • Hotărârea nr. 134/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 134/2008 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 134(r2)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 • Hotărârea nr. 1340/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2008 privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la reţeaua europeană IMPEL, pentru anii 2008 şi 2009

 • Hotărârea nr. 1341/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2008 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 1342/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol

 • Hotărârea nr. 1343/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2008 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor certificat oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009

 • Hotărârea nr. 1344/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2008 pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei Domus ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1345/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi al Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti Ilfov

 • Hotărârea nr. 1346/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2008 privind constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru formularea poziţiei României în contextul reformei bugetului Uniunii Europene şi al negocierii perspectivelor financiare

 • Hotărârea nr. 1347/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2008 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 24.298 m2 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Varianta de ocolire a municipiului Sibiu

 • Hotărârea nr. 1348/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2008 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A, a obiectivului de interes naţional Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254

 • Hotărârea nr. 1349/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial nr. 2.043/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC – S.A.

 • Hotărârea nr. 135/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1350/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarelor ornamentale nr. 3.530/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC – S.A.

 • Hotărârea nr. 1351/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a marmurei nr. 2.042/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC – S.A.

 • Hotărârea nr. 1352/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a granodioritului nr. 3.531/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MARMOCALC – S.A.

 • Hotărârea nr. 1353/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Parohia Herăşti, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1354/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1355/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1356/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1357/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2008 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1358/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2008 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1359/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 136/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2008 pentru abrogarea notei din anexa nr. 2 şi a notei din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate

 • Hotărârea nr. 1360/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2008 privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă

 • Hotărârea nr. 1361/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1362/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2008 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor de diplomaţie culturală, care se vor desfăşura cu ocazia Zilei Naţionale a României în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1363/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Expoziţia internaţională de echipamente şi produse din domeniul agriculturii, zootehniei şi alimentaţiei INDAGRA FARM, Bucureşti, în perioada 5-9 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 1364/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1365/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1366/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1367/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2008 privind suplimentarea bugetului Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru achiziţionarea de aparatură medicală

 • Hotărârea nr. 1368/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2008 privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1369/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2008 privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 137/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2008 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1370/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1371/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. dr. G. K. Constantinescu – Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie al Judeţului Suceava

 • Hotărârea nr. 1372/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1373/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 • Hotărârea nr. 1374/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Companiei Naţionale Transelectrica – S.A. şi Societăţii Comerciale Hidroelectrica – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1375/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor