20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1208/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1209/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2008 pentru aprobarea plăţii unor cotizaţii ale României în cadrul ONU

 • Hotărârea nr. 121/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 1210/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1211/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Aiud în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba, pentru Judecătoria Aiud

 • Hotărârea nr. 1212/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2008 privind instituirea burselor Titu Maiorescu pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1213/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1214/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2008 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1215/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1216/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1217/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2008 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1218/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2008 privind recunoaşterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice şi a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale

 • Hotărârea nr. 1219/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2007 şi 12 iunie 2008 şi la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003

 • Hotărârea nr. 122/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1220/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 • Hotărârea nr. 1221/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.499/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari – S.A.

 • Hotărârea nr. 1222/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.731/2004, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MERIDIAN CC – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1223/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipurilor caolinoase şi a nisipurilor silicioase nr. 4.109/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială RO MINERAL INVEST – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1224/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 • Hotărârea nr. 1225/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2008 pentru modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 • Hotărârea nr. 1226/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier – exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială Cupru Min – S.A. Abrud, Societatea Comercială Moldomin – S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest – S.A. Deva, Societatea Comercială Băiţa – S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin – S.A. Baia Mare, Societatea Comercială Minbucovina – S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

 • Hotărârea nr. 1227/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2008 privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Hotărârea nr. 1228/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol

 • Hotărârea nr. 1229/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 123/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2008 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 123/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs

 • Hotărârea nr. 123/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 123/2008 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

 • Hotărârea nr. 1230/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 1231/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

 • Hotărârea nr. 1232/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plăţile transfrontaliere în euro

 • Hotărârea nr. 1233/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2008 privind schimbarea unităţii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1234/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2008 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.112/2004 privind asimilarea personalului Societăţii Române de Televiziune care desfăşoară activitate în cadrul proiectului Corespondenţii Televiziunii Române în străinătate cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 1235/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2008 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-20 Săcel, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BRENT OIL CO – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1236/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Piteşti, în domeniul public al municipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1237/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi

 • Hotărârea nr. 1238/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 1239/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne

 • Hotărârea nr. 1239(r1)/2000, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune

 • Hotărârea nr. 124/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 124/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei RENAŞTEREA PENTRU EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI CULTURĂ ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1240/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor suprafeţe de teren trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersecţia cu Bd. Aerogării şi bd. Ion Ionescu de la Brad

 • Hotărârea nr. 1241/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1242/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Suceava, domnul Băişanu Ştefan Alexandru, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1243/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 • Hotărârea nr. 1244/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2008 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1245/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2008 privind organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unei reuniuni speciale a Forţei Operative NATO la Nivel Înalt

 • Hotărârea nr. 1246/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1247/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Timişoara, Sucursala de Transport Bucureşti şi Sucursala de Transport Bacău

 • Hotărârea nr. 1248/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, parte dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru folosinţa Parohiei Sfânta Treime Tulcea

 • Hotărârea nr. 1249/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 125/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei SANO-HEP ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 125/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 125/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 1250/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2008 privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 13-17 octombrie 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Sisteme de Concept şi Integrare

 • Hotărârea nr. 1251/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2008 a Zilei Naţionale a României şi a 90 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1252/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2008 privind trecerea Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Avram Iancu Oradea din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 • Hotărârea nr. 1253/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1254/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al oraşului Ineu şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ineu, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1255/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1256/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al oraşului Abrud şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Abrud, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1257/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2008 privind trecerea unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului şi vânzarea acestora de către Ministerul Apărării

 • Hotărârea nr. 1258/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1259/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 126/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei SFÂNTA IRINA ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1260/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1261/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor de interes local şi judeţene a unor drumuri situate în judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1262/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2008 privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova în domeniul public al comunei Brazi şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brazi, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1263/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale, precum şi a modificării şi completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1264/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2008 pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1265/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

 • Hotărârea nr. 1266/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2008 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1267/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1268/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

 • Hotărârea nr. 1269/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti – Giurgiu între staţiile CF Vidra – Grădiştea

 • Hotărârea nr. 127/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 1270/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1271/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1272/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1273/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2008 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1274/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2008 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială

 • Hotărârea nr. 1275/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1276/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2008 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-25 martie 2009, a celui de-al treilea Summit Mondial al Procurorilor Generali

 • Hotărârea nr. 1277/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 7.992/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOTEX – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1278/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 3.259/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială FORADEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 1279/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2008 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş

 • Hotărârea nr. 128/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

 • Hotărârea nr. 1280/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2008 pentru plata în anul 2008 a sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1281/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Uniunea Croaţilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1283/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2008 privind aprobarea Programului educaţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în localităţile Plăieşii de Sus şi Casinu Nou, comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1284/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1285/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Hotărârea nr. 1286/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2008 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009

 • Hotărârea nr. 1287/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2008 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A.

 • Hotărârea nr. 1288/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2008 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 • Hotărârea nr. 1289/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor ce se pot efectua din aceste finanţări de unităţile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 129/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 129/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 129/2008 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 1290/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1291/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu

 • Hotărârea nr. 1292/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Călăraşi, domnul Şerban Jenel, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1293/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Popa Romul