23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1123/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Uniunea Democrată Turcă din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1124/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1125/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Liga Albanezilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1126/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2008 privind recunoaşterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1127/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

 • Hotărârea nr. 1128/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2008 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1129/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2008 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică

 • Hotărârea nr. 113/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 113/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 113/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

 • Hotărârea nr. 1130/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2008 privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia

 • Hotărârea nr. 1131/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 1132/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

 • Hotărârea nr. 1133/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, precum şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1134/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2008 privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A. în vederea declanşării procesului de privatizare a acesteia

 • Hotărârea nr. 1135/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2008 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 octombrie 2008 – 31 martie 2009

 • Hotărârea nr. 1136/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1137/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1138/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Variantă ocolitoare Timişoara DN 6 km 549+076 şi DN 69 km 6+430

 • Hotărârea nr. 1139/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 74 Brad-Alba Iulia, km 4+460-km 99+870

 • Hotărârea nr. 114/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1140/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 75 Ştei-Turda, km 0+000-km 160+870

 • Hotărârea nr. 1141/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 67C, Bengeşti-Sebeş, km 0+000-km 148+414

 • Hotărârea nr. 1142/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250

 • Hotărârea nr. 1143/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 1C/DN 19, DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-200+170, DN 19 Satu Mare-Livada, km 135+000-150+000, reabilitare DN 1C Livada-Halmeu, km 200+170-216+630

 • Hotărârea nr. 1144/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990

 • Hotărârea nr. 1145/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Brăila-Galaţi

 • Hotărârea nr. 1146/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci

 • Hotărârea nr. 1147/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale

 • Hotărârea nr. 1148/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Hotărârea nr. 1149/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

 • Hotărârea nr. 115/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 115/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 115/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 115/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Hotărârea nr. 1150/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2008 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – construcţii şi teren, situat în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1152/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

 • Hotărârea nr. 1153/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2008 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008

 • Hotărârea nr. 1154/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 1154/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1154/2008 pentru completarea anexei la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 1155/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1156/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2008 privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berca, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1157/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Mocanu Toader, prin demisia din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 1158/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Manea Mioara

 • Hotărârea nr. 1159/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2008 privind numirea domnului Tuţu Dumitru Octavian în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 116/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1160/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2008 privind numirea domnului Simedru Dan-Coriolan în funcţia publică de prefect al judeţului Alba

 • Hotărârea nr. 1161/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2008 privind numirea domnului Nechiti Doru Marius în funcţia publică de prefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 1162/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2008 privind numirea domnului Didilescu Silviu-George în funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1163/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2008 privind numirea domnului Arjoca Sorin în funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 1164/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2008 privind numirea doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1165/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2008 privind numirea domnului Andrei Cosmin în funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa

 • Hotărârea nr. 1166/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2008 privind trecerea domnului Clăbescu Doru Eduard din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1167/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 • Hotărârea nr. 1168/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2008 privind numirea domnului Merchea Manole în funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 117/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 117/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 117/2008 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

 • Hotărârea nr. 117/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 117/2008 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 • Hotărârea nr. 1171/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti – Constanţa, secţiunea Feteşti-Constanţa, componentă a Coridorului IV Paneuropean

 • Hotărârea nr. 1172/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1173/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 1174/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 1175/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2008 privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1176/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1177/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2008 privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile şi actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 1178/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1179/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava

 • Hotărârea nr. 118/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Nicolae Ştefan

 • Hotărârea nr. 1180/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1181/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Focşani

 • Hotărârea nr. 1182/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2008 privind premierea anuală a colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

 • Hotărârea nr. 1183/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2008 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului penal

 • Hotărârea nr. 1184/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

 • Hotărârea nr. 1185/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord din cadrul obiectivului de investiţii Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord

 • Hotărârea nr. 1186/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local şi a modificării lungimii şi traseului unui drum comunal existent, situate în judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1187/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Autostrada Bucureşti-Cernavodă, Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă pe teritoriul localităţii Cernavodă din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1188/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 1189/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

 • Hotărârea nr. 119/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Grigore Marin

 • Hotărârea nr. 1190/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2008 privind organizarea la Bucureşti, în data de 13 octombrie 2008, a evenimentului OPEN DAYS – Ziua Regiunilor

 • Hotărârea nr. 1191/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2008 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 13 martie 2008 şi 9 mai 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 1192/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1193/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2008 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

 • Hotărârea nr. 1194/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 1195/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe şi din agricultura ecologică

 • Hotărârea nr. 1196/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

 • Hotărârea nr. 1197/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1198/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2008 pentru aprobarea Acordului dintre statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management şi Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operaţional ESPON 2013, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008

 • Hotărârea nr. 1199/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2008 privind finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor de repatriere a corpului neînsufleţit al actorului Ştefan Iordache

 • Hotărârea nr. 12/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2008 pentru modificarea anexei Repartizarea sumelor pe specii, rase şi linii la Hotărârea Guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

 • Hotărârea nr. 12/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2008 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 12/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 12/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 12/2008 privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 12/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2008 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT (NATO CoE HUMINT)

 • Hotărârea nr. 120/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2008 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 • Hotărârea nr. 1201/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Giurgiu, domnul Mustăţea Vasile, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1202/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Roşu Petre

 • Hotărârea nr. 1203/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Giurgiu, domnul Păsat Dan, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 1204/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2008 privind trecerea doamnei Donţu Adriana din funcţia publică de prefect al judeţului Braşov în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 1205/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Niţă Emil

 • Hotărârea nr. 1206/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Mihai Corneliu

 • Hotărârea nr. 1207/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Ilfov, domnul Delcea Valentin, prin acordul părţilor