20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 975/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2008 privind numirea domnului Banţa Victor în funcţia publică de prefect al judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 976/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2008 privind numirea domnului Tămăşoi-Moisil Radu în funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 977/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2008 privind numirea domnului Ghica Ioan în funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 978/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2008 privind numirea domnului Gati Ştefan în funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare

 • Hotărârea nr. 979/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2008 privind reluarea activităţii în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Ioniţă Mircea

 • Hotărârea nr. 98/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2

 • Hotărârea nr. 980/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Romi

 • Hotărârea nr. 981/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2008 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 982/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2008 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 • Hotărârea nr. 983/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 984/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 985/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 986/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 987/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2008 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 988/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 989/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 99/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000-km 12+850

 • Hotărârea nr. 990/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

 • Hotărârea nr. 991/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 992/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2008 privind darea în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna – Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Covasna a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 993/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2008 privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Prahova, pentru Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină

 • Hotărârea nr. 994/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru Administraţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Banat şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 995/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Bulgară din Banat – România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 996/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Hotărârea nr. 997/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea desfăşurării în Italia, în perioada septembrie-octombrie 2008, a campaniei de diplomaţie publică Piazza di Romania (Piaţa României)

 • Hotărârea nr. 998/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

 • Hotărârea nr. 999/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2008 privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic