24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 893/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 • Hotărârea nr. 894/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2008 pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 17-18 septembrie 2008, a Conferinţei Regionale privind Combaterea Antisemitismului

 • Hotărârea nr. 895/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005

 • Hotărârea nr. 896/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

 • Hotărârea nr. 897/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România

 • Hotărârea nr. 898/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2008 privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice C. A. din România

 • Hotărârea nr. 899/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 9/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2008 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament

 • Hotărârea nr. 9/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 9/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine

 • Hotărârea nr. 9/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 9/2008 privind interpretarea art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 90/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 90/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 90/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 • Hotărârea nr. 900/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2008 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 901/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

 • Hotărârea nr. 902/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Macedonenilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 903/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Uniunea Elenă din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 904/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2008 privind darea în folosinţă gratuită Universităţii Aurel Vlaicu Arad a unor spaţii din imobilul aflat în administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 905/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

 • Hotărârea nr. 906/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Unitatea Nigeriană de Informaţii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

 • Hotărârea nr. 907/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Norvegia în domeniul schimbului de informaţii financiare ce au legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

 • Hotărârea nr. 908/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2008 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont, pentru perioada 2008-2010

 • Hotărârea nr. 909/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2008 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 91/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 91/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

 • Hotărârea nr. 910/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2008 pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Tunisiei privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, semnat la Tunis la 15 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 911/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din România şi Ministerul Protecţiei Mediului din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 21 mai 2008

 • Hotărârea nr. 912/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 912/2008 pentru modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărârea nr. 912/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecţie a frontierelor de stat ale României, Serbiei şi Muntenegrului şi Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum şi întreţinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006

 • Hotărârea nr. 913/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2008 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 914/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2008 pentru aprobarea Acordului administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România şi Comisia Centrală pentru Navigaţie pe Rin privind brevetele de conducător de navă şi certificatele de utilizator radar, semnat la Strasbourg la 29 mai 2008

 • Hotărârea nr. 915/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pentru Direcţia Silvică Piteşti

 • Hotărârea nr. 916/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 917/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 918/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea din Piteşti

 • Hotărârea nr. 919/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2008 privind aprobarea stemei judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 92/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2008 privind numirea domnului Ghitea Mircea-Teodor în funcţia publică de prefect al judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 920/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2008 privind aprobarea stemei oraşului Ştei, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 921/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2008 privind aprobarea stemei comunei Polovragi, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 922/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 923/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare

 • Hotărârea nr. 924/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2008 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a împuterniciţilor, semnat la Bucureşti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

 • Hotărârea nr. 925/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2008 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului ROM/9/028 Asistenţa tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătăţirii competenţelor de reglementare

 • Hotărârea nr. 926/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză

 • Hotărârea nr. 927/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 928/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2008 privind preluarea unui drum judeţean din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, judeţul Cluj, din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, şi din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi pentru încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 929/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 93/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

 • Hotărârea nr. 930/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 931/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 932/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2008 privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 933/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 934/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 935/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 pentru atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 936/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2008 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică şi privată a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 937/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2008 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 938/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2008 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

 • Hotărârea nr. 939/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 94/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 940/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.403/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 941/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.400/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 942/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.536/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 943/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.399/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 944/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.398/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 945/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.402/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 946/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.397/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 947/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.535/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 947(r1)/2000, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

 • Hotărârea nr. 948/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale nr. 8.401/2007, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială TRANSGEX – S.A.

 • Hotărârea nr. 949/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a argilei comune nr. 6.315/2005, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ROMITALIA MARMOGRANIT – S.A.

 • Hotărârea nr. 95/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Hotărârea nr. 950/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 1.441/2000 a calcarului industrial şi de construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DOBROMIN – S.A.

 • Hotărârea nr. 951/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a dolomitului nr. 1.403/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DOBROMIN – S.A.

 • Hotărârea nr. 952/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului nr. 1.160/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DOBROMIN – S.A.

 • Hotărârea nr. 953/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2008 privind participarea Guvernului României la Asociaţia Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior

 • Hotărârea nr. 954/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe anul 2008 şi acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamităţile naturale

 • Hotărârea nr. 955/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2008 privind aprobarea finanţării activităţii asociaţiilor românilor din Republica Italiană

 • Hotărârea nr. 957/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

 • Hotărârea nr. 958/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 959/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2008 privind stabilirea competenţelor comisiei care va selecta societatea de administrare a Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A.

 • Hotărârea nr. 96/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 960/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2008 privind stabilirea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a statului situate în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 961/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2008 privind aprobarea majorării premiilor pentru locurile 4-6 obţinute la Jocurile Olimpice de Vară – Beijing 2008 şi suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 962/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 963/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 963/2008, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 963/2008 privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 • Hotărârea nr. 964/2008, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 964/2008 privind aprobarea Tabloului mediatorilor autorizaţi

 • Hotărârea nr. 964/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 965/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2008 cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 966/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2008 pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 967/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin, România, cuprins în Programul ISPA

 • Hotărârea nr. 968/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2008 pentru aprobarea cheltuielilor de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experţi sub egida Conferinţei Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor în Europa, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 13-15 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 969/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 97/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2007 privind unele măsuri referitoare la organizarea la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 970/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 971/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Hotărârea nr. 972/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2008 privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 973/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2008 privind numirea domnului Lazăr Mirel-Nicolae în funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 974/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2008 privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi