20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1042/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1043/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1044/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1045/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1046/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1047/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1048/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2008 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1049/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2008 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută

 • Hotărârea nr. 105/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Consolidare şi modernizare la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1050/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1051/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1052/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Stabilitatea şi siguranţa în exploatare, optimizarea funcţională, tehnologică şi organizatorică a ansamblului instituţional Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti corpurile A, B, C şi D

 • Hotărârea nr. 1056/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare băneşti destinate reparării, reabilitării sau reconstruirii locuinţelor afectate de calamităţile naturale, în regie proprie, de către proprietarii acestora

 • Hotărârea nr. 1057/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1058/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2008 privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1059/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2008 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul Fondului de încredere al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

 • Hotărârea nr. 106/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 1060/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1061/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 1062/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1063/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2008 pentru aprobarea Declaraţiei privind colaborarea interinstituţională dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Agenţia de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la Bucureşti la 19 mai 2008

 • Hotărârea nr. 1064/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2007 şi 15 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 • Hotărârea nr. 1065/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş, pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale

 • Hotărârea nr. 1066/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 1067/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2008 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 1068/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2008 privind admiterea temporară pe teritoriul României, fără viză, din motive umanitare, a unor refugiaţi eritreeni din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă

 • Hotărârea nr. 1069/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2008 pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 107/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi pentru abrogarea unor reglementări din domeniu

 • Hotărârea nr. 1070/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1071/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1072/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1073/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1074/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2008 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1075/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1076/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1077/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1078/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume

 • Hotărârea nr. 1079/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2008 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării

 • Hotărârea nr. 108/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2004 privind recunoaşterea Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Alexandru Ioan Cuza ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 108/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 108/2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern

 • Hotărârea nr. 1080/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, precum şi transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt

 • Hotărârea nr. 1081/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1082/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru dotarea cu echipamente medicale a Institutului Oncologic Prof. dr. I. Chiricuţă – Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1083/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

 • Hotărârea nr. 1084/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2008 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de participarea României la Salonul Internaţional Sommet de l’Elevage, Clermont-Ferrand, Franţa, în perioada 2-4 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 1085/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2008 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I, II, III şi IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1086/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărârea nr. 1087/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2008 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea prin preluarea prin absorbţie de către Universitatea din Oradea

 • Hotărârea nr. 1088/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2008 privind revocarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi numirea domnului Mihaiu Liviu în această funcţie

 • Hotărârea nr. 1089/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 109/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 109/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 • Hotărârea nr. 1090/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Onofrei Orest prin demisia din funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava

 • Hotărârea nr. 1091/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Banu Gheorghe Dorel

 • Hotărârea nr. 1092/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1093/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 1094/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1095/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1096/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea aeroporturilor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1097/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 • Hotărârea nr. 1098/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2001 privind înfiinţarea Institutului de Bioresurse Alimentare

 • Hotărârea nr. 1099/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2008 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie

 • Hotărârea nr. 11/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat

 • Hotărârea nr. 11/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2008 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru sănătate şi familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi

 • Hotărârea nr. 11/2008, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2008 pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 11/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 11/2008 pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 11/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2008 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 11/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 11/2008 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sesiunea martie 2008

 • Hotărârea nr. 11/2008, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 11/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 11/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 11/2008 privind interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 110/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 110/2008 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 110/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2008 privind acordarea premiilor pentru performanţele obţinute de sportivii români la Jocurile Europei de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 1100/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2008 privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1101/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2008 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri – 2009-2012

 • Hotărârea nr. 1102/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – 2009-2012

 • Hotărârea nr. 1103/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2008 privind preluarea drumului judeţean DJ 310 km 0+000-24+500 din domeniul public al judeţului Călăraşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1104/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

 • Hotărârea nr. 1105/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la Fundaţia Asia-Europa

 • Hotărârea nr. 1106/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 1107/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la bugetul Curţii Penale Internaţionale

 • Hotărârea nr. 1108/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1109/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 111/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a cuantumurilor acestora ce se pot finanţa pentru organizarea şi desfăşurarea meciului de tenis dintre reprezentativele României şi Franţei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis – Sibiu, România, 2008

 • Hotărârea nr. 111/2008, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 111/2008 privind modificarea şi completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 1110/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2008 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un teren situat în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1111/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2008 privind transmiterea unui teren, parte a unui imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Medgidia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1112/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 1113/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 1114/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2008 privind premierea performanţelor obţinute la Jocurile Olimpice de Vară – Beijing 2008

 • Hotărârea nr. 1115/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2008 privind aprobarea majorării premiilor antrenorilor care au contribuit la obţinerea locurilor 4-6 la Jocurile Olimpice de Vară – Beijing 2008

 • Hotărârea nr. 1116/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2008 privind organizarea şi finanţarea Festivalului Naţional de Teatru

 • Hotărârea nr. 1117/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1118/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Botoşani şi Maramureş

 • Hotărârea nr. 1119/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2008 privind organizarea şi finanţarea Programului de diplomaţie culturală, care se va desfăşura la Roma în perioada 6-10 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 112/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2008 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada de 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 1120/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1121/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială COMPANY ABV – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1121/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1121/2008 pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

 • Hotărârea nr. 1122/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM – S.A.